Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİR MEFHUM OLARAK MEDENİYET MESELESİ

TURK DUNYASI ARASTIRMALARI , vol.126, no.249, pp.241-254, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Karanlık odadaki Fil: Hakikat Üzerine Bir Derkenar

Türk Yurdu Dergisi , vol.38, no.369, pp.14-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dinin Yorumunda Kesinlikten kaçış

Türk Yurdu , vol.37, no.359, pp.20-26, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Türkiye Söylemini Rönesans Aklı Üzerinden Okumak

Türk Yurdu , vol.37, no.358, pp.20-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Devlet ve Anayasa: Ahlaktan Hukuka

Türk Yurdu , vol.37, no.356, pp.14-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Son Devrin İslamcı Siyasetinin Krizle İmtihanı

Türk Yurdu , vol.37, no.354, pp.19-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kaçış Nereye

Türk Yurdu , vol.36, no.349, pp.12-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İslamcı Siyasetin İçine Düştüğü Basiret Fukaralığı

Türk Yurdu , vol.36, no.348, pp.16-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Son Devrin İslamcı Siyasetinin Türkçülükle İmtihanı

Türk Yurdu , vol.36, no.346, pp.13-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Dünden Bugüne Türkiye Bir Buruk Hüzündür Mayıs Ayı

Türk Yurdu , vol.36, no.345, pp.13-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Masal mıdır Medeniyet

Medeniyet Tasavvuru , vol.1, no.4, pp.44-51, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Türkiye de Mefhum Buhranı

Türk Yurdu , vol.36, no.342, pp.10-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus'u Okumak Yunus'la Okumak: Gönülden Dile

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe, Eskişehir, Turkey, 07 May 2021, pp.15-26

Ekolojik Krizin Kaynakları ve Etik Temelde Yeniden İnşa

Uluslararası Etik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 9 - 11 May 2018

DOGMATİZMDEN DİNAMİZME DİNÎ TEFEKKÜR: DİNİ DÜŞÜNCEDE YENİLENME HAREKETLERİ BAĞLAMINDA KAVRAM ÇÖZÜMLEMELERİ

Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercâni: İslam Tefekküründe Tecdit ve İhya, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018

Ahilik ve Günümüz Türkiye’xxsi: Değer Felsefesi Bağlamlı Bir Mukayese

Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.453-460

Bir Türk Ahlak Felsefesi İnşası İçin Kavram Temellendirmesi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018

Elçilerin İşleri Kitabı ve İlk Dönme Hıristiyan Misyon Faaliyetleri

II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 4 - 05 May 2018

Cüzî İradenin Nurettin Topçu’xxnun İsyan Ahlakı Bağlamında Eleştirilmesi

IV. Uuslararsı Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu: Hanefilik-Maturidilik, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.2, pp.344-354

İslamkorkusu Söyleminin Ahlak Bağlamında Sorgulanması

İslamafobiniz Olmasın Bilgi Şöleni, Mersin, Turkey, 27 - 29 March 2017

Religion as a Possibility of Ascension from Absence to Human

ICPESS, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 12 - 22 May 2017, pp.344

Certain from Religious Comment

ICPESS, Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.335

İcmadan Konvensiyona: İcma Bir Uylaşım Olabilir mi?

3. Uluslararası Sosyal BilimlerEğitim Araştırmaları Konferansı, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017

Lao Tzu ve İlkçağ Yunan Filozoflarının Karşılaştırılması

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar-Makedonya, Turkey, 22 - 23 August 2016, pp.483-490

Ekolojik Krizin Kaynağı Noktasında Malthusçu Çevreciliğin Eleştirisi

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.474-479

Günümüz Türkiyesinde Mefhum Buhranı

ünümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2016

Tarihi Türk Yolunda Yürürken Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevî nin İzinde Bir Olabilmenin İmkânı

İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, vol.2, pp.40-52

JEAN JACQUES ROUSSEAU VE DEDE KORKUT U ERKEN ÇOCUKLUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMAK

Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

Bir Masaldır Medeniyet Ahlak ve Medeniyet Üzerine Bir Deneme

Medeniye İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015

GASPIRALI NIN DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK İDEALİ V TÜRK DEVLET FELSEFESİ

Ölümünün 100. Yılında Gaspıralı: Dilde Fikirde İşte Birlikte Neredeyiz?, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.60-75

Bir Bilge Filozof Olarak Nasreddin Hoca

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması., Eskişehir, Turkey, 26 - 28 May 2014, vol.3, pp.75-86

Books & Book Chapters

Fuat Sezgin

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri (cilt 1), Sözen, Kemal, Yılmaz, Sabri, Turgut, Ali Kürşat, Editor, Divan, Ankara, pp.375-392, 2022

Mehmet Bayraktar'ın İzinde Köklere İnmek

in: Türkiye'de İslam Felsefesi: Mehmet Bayraktar'a Armağan, Vural, Mehmet, Editor, Elis, Ankara, pp.127-140, 2022

Nazariyat Bakımından Karagöz Perde Oyunu ve Sahneyi Değiştirmek

in: Felsefe Kültür Bağlamında Karagöz - Gölgenin Oyunu, Poyra, Hakan; Büyüközkara, Ender, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.73-90, 2022

Yunus Emre: Gönülden Dile

in: Yunus Durur Benim Adım - Yunus Emre: Şiiri Ve Felsefesi, Gözel, Özkan, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.288-308, 2022

Emanet Ahlakı ve Yunus

in: Yunus Emre ve Hikmet Ahlakı (Yunus Emre Felsefe Dizisi 3. Cilt), Kiriş Yılmaz, Nurten, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.62-82, 2021

Yeni Br Medeniyet İnşasının İmkanı

in: Medeniyet Tartışmaları, Ayşegül Doğrucan, Editor, Altınordu, Ankara, pp.147-163, 2020

Hakikate Giden Yolda Bilgi ve Kesinlik

in: Kâşgarlı Mahmud Anısına Türkiye ve Türk Dünyası-VII, YUnus Emre Tansü, Editor, İKSAD, Ankara, pp.420-449, 2020

Dogmatizmden Dinamizme Dini Tefekkür

in: İBN Haldun Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları- VI, YUnus Emre Tansü, Editor, İKSAD, Ankara, pp.147-172, 2020

Aziz Anselmus’xxta İmanın Aklı ve Tanrı Hakkında Düşünmek (Bölüm 2 Felsefe Yazıları)

in: Felsefenin Vefalı Yüzü Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’xxye Armağan, Celal Türer, Editor, Aktif Düşünce, Ankara, pp.293-308, 2019

13. Bölüm Skolastik Felsefe

in: Felsefe Tarihi, Cela Türer, Editor, Bilay, Ankara, pp.303-316, 2019

11. Bölüm Patristik Felsefe

in: Felsefe Tarihi, Celal Türer, Editor, Bilay, Ankara, pp.237-256, 2019

Batı-Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi (Skolastik Felsefe)

in: Felsefe Tarihi, Nejdet Durak, Editor, Lisans, İstanbul, pp.283-342, 2019

Tarihi Türk Yolu ’nda Yürürken Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesev î’nin İzinde Bir Ola bilmenin İmkânı

in: Yükselen İpek Yolu İpek Yolunda Bilgi ve Siyaset, Fahri ATASOY, Editor, Türk Yurdu, Ankara, pp.40-52, 2016

Ekolojik Krizin Kaynağı Noktasında Malthusçu Çevreciliğin Eleştirisi

in: IV Uluslararası Felsefe Kongresi, Mehmet Fatih ELMAS ve Metin BECERMEN, Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.474-379, 2016

Emanet Ahlakı : Türk Ahlak Felsefesine Giriş

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2015

Akil Muhtar Özden ve İlim bakımından Ahlak

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, İstanbul, pp.3505-3520, 2015

Anadolu mayasından isyan Ahlakına: Nurettin Topçu’nun “İsyan Ahlakı”nı Yalçın koç’un “Anadolu mayası” üzerinden okumak

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, İstanbul, pp.1394-1404, 2015

Yitik Bir Hukuk Felsefecimiz: Orhan Münir Çağıl

in: Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, İstanbul, pp.2742-2775, 2015

Metrics

Publication

81

Project

4

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals