Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim Programının Okuryazarlıklar Açısından İncelenmesi

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 20 December 2021, pp.106-107

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Dezavantajlı Gruplar

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 20 December 2021, pp.108-109

Özel Yetenekli Ögrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritası Kullanılmasına Yönelik Görüsleri.

International Aegean Seymposium on Social SciencesHumanities, İzmir, Turkey, 15 February 2020, pp.27

Sosyal Bilgiler Ders kitaplarında Yer alan Dijital Ögelerin Incelenmesi

III.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 February - 02 March 2020, pp.92

Ortaokul Ögrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Algılarının Incelenmesi: Metafor Analizi

III. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.37

Aksaray’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası

Uluslararası Aksaray Sempozyumu II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.98-100

OKULLARDAKİ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA İLK BASAMAK OKUL MÜDÜRLERİ

V.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016

Öğretmenlerin ''Araştırmacı Öğretmen Modeli Hakkındaki Görüşleri'

PAEDEIA Degisimin Aktörü Olarak Genç Ögretmenler: Uluslararası Ögretmen Egitimi ve Meslege Uyum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2015, pp.58

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

USBES-2015 Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 23 - 25 April 2015

Books & Book Chapters

Teaching Climate Change in Social Studies Course Through Art

in: Research on Social Studies Education in the 100th Year of the Republic of Turkey, Kılıçoğlu Gökçe, Çetin Turhan, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.99-112, 2023

Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi-I, Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.107-127, 2023

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Cemil Cahit Yeşilbursa, Editor, Nobel, Ankara, pp.373-392, 2023

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ders Kitabında 21.Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi

in: EĞİTİMDE KURAMSAL VE UYGULAMALI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR - I, ÇETİN Turhan,KILIÇOĞLU Gökçe,SÖZEN Erol, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.509-530, 2022

Bilişsel Koçluk Temelli Öğrenme Modeli

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Polat Suat,Aksoy Bülent, Editor, Pegem, Ankara, pp.223-247, 2021

Sosyal Bilgiler Ögretiminde Geçmise Açılan Pencere: Somut Olmayan Kültürel Miras

in: Sosyal Bilgiler Egitiminde Alternatif Konular, Akhan N.E., Demirezen S., Editor, Nobel, Ankara, pp.75-90, 2020

Sosyal Bilgilerde Sanat Eğitimi

in: Yeni Program ve Ders Içeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Egitimi, Tekin Çelikkaya, Çagrı ÖZTÜRK DEMIRBAS, Tercan YILDIRIM, Hamza YAKAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.311-338, 2020

Concept AnalysisApplications in Social Studies Education

in: New Horizons in Social Studies Education, TurhanÇetin, Bahadır Kılcan, Yusuf İnel, Osman Çepni, Editor, Sra Akademic Publishing, Klaipeda, pp.228-244, 2020

PRACTICES AND ASSESSMENTS OF PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS TOWARDS SOCIAL PROJECT DEVELOPMENT PROCESS

in: Current Trends in Social Studies Education, Çetin T,Mulalıc A,Kaymakçı S, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.150-179, 2018

Sosyal Bilgiler Egitimi ve Sanat

in: Sosyal Bilgilerin Temelleri, Turan R., Yıldırım T., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.350-375, 2016

ARAŞTIRMA İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME/ÖĞRETME STRATEJİSİ

in: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, CENGİZ DÖNMEZ,KUBİLAY YAZICI, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.145-174, 2015

Muhammed İkbal ve Demokrasi Eğitimi

in: Beyaz Zambaklar Ülkesinde Muhammed İkbal in Hayatı, ATA Bahri, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.103-122, 2014

Metrics

Publication

58

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals