Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Birikim Ve Kriz: Radikal Bir Yaklaşım

AKDENIZ IIBF DERGISI , vol.10, no.19, pp.183-214, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erdemli Bir Mal Olarak Aşı: COVID-19 Aşısı Üzerine Düşünceler

35. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021 Sustainable Development

Türkiye’de Kapitalist Gelişme Sürecinin Özgün Bir Örneği Olarak OYAK

3. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, Turkey, 24 September 2020

Eğitim, Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı İlişkisi: 2000 Sonrası Dönem İçin Bir Çerçeve

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.186 Sustainable Development

The Effects Of The Global Crisis On Socıal Security And Health Expenditures: A Review On EU Periphery Countries

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.36-37

THE EFFECTS OF THE GLOBAL CRISIS ON SOCIAL SECURITY AND HEALTH EXPENDITURES: A REVIEW ON EU PERIPHERY COUNTRIES

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.36-37

Global Financial Crisis and Fiscal Policy: A Study on the South-East European Countries

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.8

Neoliberalizmden Post-Neoliberalizme (Mi?): Maliye Politikası Bağlamımda Bir Değerlendirme

6 th International Conference of Political Economy, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.11

Finansal Kriz ve Maliye Politikası: Avrupa Birliği Üyesi Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.729-737

Sermaye Birikimi, Emek Piyasası Ve Devlet: Kontrol, Güç ve Esneklik

4th International Conference of Political Economy, Kocaeli, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.26

The Rise and Demise of the Social Structure of Accumulation in Turkey: An Essay for Post-1980

International Initiative for Promoting Political Economy Annual Conference, Girit, Greece, 10 - 12 September 2010, pp.2

Küresel Kamu Malı, Hegemonya ve İstikrarın Küresel Ekonomi Politiği

21. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2006, pp.259-272

Tarihsel Bakış Çerçevesinde Anayasal İktisat Teorisi

4.MABAG Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 February 2002

Books & Book Chapters

Erdemli Mallar: Truva Atı mı? Pandoranın Kutusu mu?

in: KAMU MALİYESİNİN SOSYAL TEORİSİ: DİSİPLİNLERARASI ARAYIŞLAR, Hatice Gül Ertuğrul Kanacı,Ceyhun Gürkan,Sema Nur Tekin, Editor, Heretik, Ankara, pp.80-104, 2023

Neoliberalizm, Eğitim ve Eşitsizlik: Türkiye Üzerine Gözlemler

in: 2000'li Yıllarda Devlet ve Maliye, İzzeddin Önder,Süleyman Ulutürk,Fatma Pınar Arslan, Editor, Tekin Yayınevi, İstanbul, pp.158-194, 2023

Heretik Bir Gelenek Olarak Radikal Politik İktisat

in: Ekonomi politik: Zarif Mezar Taşları, Mesut Sert,Ahmet Arif Eren, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.45-66, 2018

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals