Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişsel Gelişim Seviyelerine Göre İnsanın Allahla İletişimi

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.996-1009

Bilmeme Hakkı: Dijital Çağda Epistemik Korunma veya Arınma Üzerine

II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.365-374

Modern Türk Ailesinde Değişen Değer ve Ahlak Anlayışı

II. Uluslararası Türk Halklarının Felsesi Mirası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.349-364

Tertîbu’l-ulûm ve Kevâkib-i seb’a’daki Medrese Kademeleri Benzerliği Üzerine

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Saraybosna, 18 - 20 October 2019

Tertîbu'l-Ulûm ve Kevâkib-i Seb'a’daki Medrese Kademeleri Benzerliği Üzerine

2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2019, pp.47-51

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğulu Bir Alimin Gözüyle Antalya

II. Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 04 March 2019

Rıza Tevfik’in Din-Felsefe İlişkisine Dair Bazı Görüşleri Üzerine

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 12 - 14 October 2018, pp.57-73

Mevlâna Mesnevî’si Bağlamında Şeytan ve Kötülük Problemine Bakış

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.40-56

Fârâbî ve Cevdet Said’in Demokrasi Yorumları Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 12 - 14 October 2018, pp.74-81

İbn Arabi ve Spinoza’nın Varlık Anlayışları Doğrultusunda Bedeni Konumlandırmaları

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 12 - 14 October 2018, pp.82-101

Dil ve Kültürün Bir Yorumu Olarak Sinema: Yücel Çakmaklı’xxnın MİNYELİ ABDULLAH Filmi Örnekliğinde

The 4th İnternational Languaga, CultureLiterature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018

Eş’ari Düşüncesindeki Özgür İradenin İmkanı

5. ULUSLARASI ŞEYH ŞABANI VELİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018

Vasiyetnameler ve Molla Hüsrev’in Vasiyetnamesi Üzerine Bazı Değiniler

TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, vol.1, pp.15-16

Dil ve Kültürün Bir Yorumu Olarak Sinema: Yücel Çakmaklı'nın MİNYELİ ABDULLAH Filmi Örnekliğinde

The 4th İnternational Languaga, Culture&Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, vol.1, pp.76-90

FIKIH USÛLÜNDE TEKLÎFÎ HÜKÜMLER TEORİSİ BAĞLAMINDA “HİLÂF-I EVL” KAVRAMI

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 November 2017

AVM Mescitleri ya da Modern Toplumda Tanrının Yeri:Antalya Örneğinde Bir Zihniyet Çözümlemesi Denemesi

3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 09-11 Nov. 2017, 9 - 11 November 2017

Ezansız Semtlerin Güneyli Çocukları Modern Antalya da Çocuk Ol Dur Mak

Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk Sempozyumu, 21 - 24 April 2015

Tevhid ve Vahdet Bilincinin Oluşmasında Estetik Tecrübenin Rolü Süleyman Çelebi ve Mevlid Okuma Geleneğimiz

ŞANLIURFA ULUSLARARASI X. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU “HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET” (21 Nisan 2016), Şanlıurfa, Turkey, 21 April 2016, pp.150-156

WHY ME VS WHY NOT ME READING THE PROBLEM OF EVIL AS SOUL MAKING THEODICY

IJAS Barcelona Conference 2016, Barcelona, Spain, 23 - 26 May 2016

Cevdet Said Düşüncesinde Pasifizm

Din ve Şiddet Sempozyumu, 23 - 25 October 2015

The importance of aesthetics in theological education: a philosophical reading of the recent discussions in the Turkish case

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1255-1261 identifier

Aile Eğitim Merkezleri Olarak Camiler

YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyum Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 13 May 2012, pp.62-76

Mevlananın Hıristiyanları, Hıristiyanların Mevlanası

Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006

Yazarın Niyeti Çerçevesinde Bir Analiz Denemesi Şefik Can ın Mesnevi Tercümesi Örneği

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyum Bildirileri, Çanakkale 18 Mart Ü. İlahiyat Fak., 25 - 28 May 2006

Books & Book Chapters

Balkan İslam'ının Beyaz Perdeye Yansıması: Yücel Çakmaklının Kanayan Yara Bosna Filmi Üzerine Felsefi Değiniler

in: Balkanlar ve İslam 1-3, Abdullah Taha İmamoğlu, İlir Rruga, Mehmet Fatih Soysal, Abdurrahim Bilik, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.73-92, 2020

God Between Reason and Experience

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2019

Din Felsefesi

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğulu Bir Alimin Gözüyle Antalya

in: Antalya Kitabı, Koçakoğlu, Bedia Karslı, Bahset Çakılcı, Diren, Editor, Palet, Konya, pp.803-812, 2019

Mehmet Akif Ersoy

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Sözen Kemal, Turgut Ali K., Yılmaz Sabri, Editor, Divan Kitap, pp.129-162, 2017

Sevginin Mahrem Dünyası

in: The Light of Experience, Du Boulay, S ve diğr., Editor, BBC, pp.77-82, 2017

İstiklal Marşının Doğduğu Ortam

in: Anadoluya Vurulan Mühür İstiklal Marşı, Öztürk Mahmut, Editor, Kastaş Yayınevi, İstanbul, pp.35-64, 2017

Tecrübeyi Anlamlandırma ve Yorumlama Bağlamında Kutsiyet, Velayet ve Keramet: Sekülerleşen Din Anlayışları

in: İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet, Yavuz, Yusuf Şevki, Editor, KURAMER, İstanbul, pp.447-456, 2017

Bir Savunma Aracı Olarak Pasifizm: Cevdet Said Düşüncesinin Bir Okuması

in: Din ve Şiddet Tarihi Dini Siyasi Kültürel Sosyo Psikolojik Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yayınları, Ankara, pp.557-569, 2016

Bilgi ve Eylem Arasında Mevlanada Estetik Değerler Eğitimi: Mesnevi Merkezli Bir Okuma Denemesi

in: Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye de Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi, Arzu Güvenç Saygın, Murat Saygın, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.1233-1247, 2016

Vahib-i Ümmi'de Dost

in: Elmalı da Dost, Ahmet Ögke, Editor, Elmalı Gündem Matbaası, Antalya, pp.119-130, 2015

Religious Pluralism and Islam

Scholars' Press, Saarbrücken, 2014

Sunna

in: The Quran An Encyclopedia, Oliver LEAMAN, Editor, Routledge, New York, pp.606-613, 2006

Tafsir

in: The Quran An Encyclopedia, Oliver Leaman, Editor, Routledge, New York, pp.624-631, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

74

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals