Neuroscience Research Group

Nörobilim beynin en karmaşık kısmını oluşturduğu sinir sisteminin yapısı ve işlevinin incelenmesidir. Nörobilim çalışma grubumuz, birçok farklı dalda araştırmalarını sürdürmektedir. Yapılan çalışmalar, bilişsel, davranışsal,  moleküler nörobilim ve nörofizyoloji alanlarında ağırlık kazanmıştır.