(Electromagnetics Research Group (EMGR )

Elektromanyetik Araştırma Grubu; Elektromanyetik alan ve dalgalar, elektromanyetik girişim, elektromanyetik uyumluluk, biyo-elektromanyetik, antenler ve mikrodalga prensiplerini esas alan endüstriyel, askeri, medikal, haberleşme gibi alanlarda araştırmalar yapmak, teknoloji geliştirmek, disiplinler arası çalışmalar ile bilimsel bilgi üretimi ve bu alanlarda nitelikli araştırmacılar yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapan, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ile bu ekibin etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim alanlarından araştırmacıları kapsar. 

Recent Publications