Bağlayıcı testinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bağlayıcı bilgisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi


Çetinkaya G., Ülper H., BAYAT N.

International Journal of Language Academy, vol.2, no.3, pp.88-98, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: International Journal of Language Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.88-98
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

There are two main aims of this research. The primary aim is to develop a reliable and valid connectives test to determine students’ connectives knowledge. The secondary aim is to determine whether students connectives’ knowledge significantly varied in terms of gender, grade level, reading frequency and writing frequency. This descriptive study was conducted on 934 students who were studying at secondary school fifth, sixth, seventh and eighth grade in 2013-2014 academic year in Antalya, Burdur, Niğde, Ordu, İstanbul and Gaziantep. The data were collected using connectives test which was developed by authors and personal forms to describe personal traits of the students. As a result of research, a valid and reliable 28- item scale was developed to measure students’ connectives knowledge. On the base of research findings; the students’ connectives knowledge test points are significantly differenced interms of gender, grade level, reading frequency and writing frequency. It was seen that, mean scores of girls are higher than boys, as well as in terms of grade levels eighth grade participants have a higher success than fifth and sixth grade level participants. In addition, it is found that, the average of students who never or rarely read is lower than the students who read more frequently. Similarly, students average with low writing frequency was found lower than students with more frequent writing. 

Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Araştırmanın birinci amacı, öğrencilerin bağlayıcı bilgi durumlarını belirlemek için geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış bir bağlayıcı testi geliştirmektir. İkinci amacı ise öğrencilerin bağlayıcı bilgi durumlarını cinsiyet, sınıf düzeyi, okuma sıklığı ve yazma sıklığı değişkenlerine göre incelemektir. İlişkisel türden betimsel bir çalışma niteliğine sahip olan bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Antalya, Burdur, Niğde, Ordu, İstanbul ve Gaziantep illerinde ortaokul beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta okumakta olan 934 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen bağlayıcı testi ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin bağlayıcı bilgi durumunu ölçmek amacıyla 28 maddeden oluşan tek boyutlu geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak; öğrencilerin bağlayıcı bilgi testi puan ortalamalarının cinsiyet, eğitim düzeyi, kitap okuma ve yazma sıklığına göre anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu, ayrıca eğitim düzeyi açısından 8. sınıf katılımcılarının 5. ve 6. sınıf katılımcılarından daha yüksek bir başarı elde ettiği görülmüştür. Ayrıca, hiç kitap okumayan ve çok nadir kitap okuyan öğrencilerin sıra ortalamasının daha sık okuyan diğer öğrencilerin ortalamalarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer olarak yazma sıklığı düşük olan öğrencilerin bağlaç bilgi düzeyi de daha sık yazan öğrencilerin ortalamalarından düşük çıkmıştır.