Menü Mühendisliğinde Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Kullanılması: Lüks Bir Restoranda Uygulama


Creative Commons License

İYİTOĞLU V., TETİK G. N.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.3, no.5, pp.359-380, 2017 (Peer-Reviewed Journal)