Reklamda Nostaljik Unsurlar: Kimlik Vaadi ve Anlamın Tüketimi


Creative Commons License

TAŞKAYA M.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, vol.1, no.6, pp.1-37, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Evaluation of nostalgic elements that are employed in advertisements, from a sociological perspective offers an opportunity to understand the properties of the world of meaning created by the advertising sector. This world of meaning has a manipulative effect with its symbolic  contents that reduces the visibility of problems created by the capitalist system. Whitin the context of utilization of nostalgia by the industry, this study focuses on the employment of the nostalgic elements in the process of meaning construction and presentation of identity. The structure of the nostalgic elements were evaluated within the contexts of putting meaning into the service of consumption and promises regarding identity.

Keywords: Nostalgia, Advertising, Identity, Belonging, Modernity, Capitalism

Özet

Reklamlarda kullanılan nostaljik unsurların sosyolojik perspektiften değerlendirilmesi, reklamcılık sektörünün yarattığı anlam dünyasının niteliksel özelliklerinin anlaşılması için olanak sunmaktadır. Bu anlam dünyası, kapitalist sistemin yarattığı sorunların görünürlüğünü azaltan sembolik içerikleri ile manipülatif bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada nostaljinin endüstrinin hizmetine girişi çerçevesinde, reklamda kullanılan nostaljik unsurların anlam inşası ve kimlik sunumu sürecinde kullanılmasına odaklanılmış, kimlik vaatlerinde ve anlamın tüketime sunuluşunda nostaljik unsurların yapısı değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Nostalji, Reklam, Kimlik, Aidiyet, Modernite, Kapitalizm