Restoranlardaki atık gıda oluşum sebeplerinin hizmet planı üzerinden incelenmesi


Creative Commons License

Coşkun A., Yetkin Özbük R. M.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.7, no.5, pp.2556-2576, 2019 (Peer-Reviewed Journal)