Post-Modern Belirsizlik Ortamında“ Tüketime Sunulan Güven”: Sigorta Reklamları Üzerine Bir Analiz


Creative Commons License

TAŞKAYA M., SARAL GÜNEŞ S.

Global Media Journal TR Edition, vol.7, no.14, pp.223-238, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Global Media Journal TR Edition
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.223-238
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The individuals who live in the integrity-lacking, irregular, chaotic structure of postmodernism —which results in new power structures, new dissolutions and uncertainty but not in freedom— usually feel untrusting, unprotected and alone. The individuals’ mood, which the sense of capitalism has smashed, becomes useful material for promotional relations in the market economy. In turn, the market economy protects the viability by selling fear and weakness to the masses. The situation is easily observable in advertising, which can present the most frightening possibilities with a smile. This study, which is based on these premises, evaluated TV advertisements as research objects that underlined the feelings of fear, anxiety, worry and safety. In the process of preparing for the study, it was observed that these kinds of advertisements were often “insurance advertisements.” The advertisements usually presented the “feeling of being not in safe” in humorous language. Within this framework, 198 insurance advertisements (TV ads) were assessed in the light of data from the Insurance Association of Turkey to facilitate their critical analysis. Setting aside the institutional advertisements, critical analysis was applied to 125 TV advertisements, and the analyses were presented with attention to fear, being protected, humor relations, the market economy and post-modernist concepts.
Key Words: Neo-liberalism, Post-Modernism, Advertisement, Safe, Fear, Humor.

Post-modernitenin özgürlüklere değil, yeni iktidar odaklarına ve yeni ayrışmalara, belirsizliklere yol açtığı bütünlükten yoksun, düzensiz, kaotik ortamında yaşayan bireyler
çoğunlukla kendilerini güvenlikten yoksun, korunmasız ve yalnız hissetmektedirler. Kitlelere, korkularını ve zaaflarını satarak canlılığını koruyan piyasa ekonomisinde, kapitalist mantığın bozguna uğrattığı duygu durumları da promosyonel ilişkiler için kullanışlı malzemeler haline gelmektedir. Bu durum, en korkutucu olasılıkları bile gülümseyerek anlatabilen reklamcılık alanında kolayca gözlenebilir. Bu ön kabullerden hareketle bu çalışma, insan yaşamında korku / endişe / kaygı yaratan ve güvende olmama hissinin altını çizen televizyon reklamlarını araştırma nesnesi olarak ele almaktadır. Bu reklamların sıklıkla sigorta reklamları olduğu, çalışmanın hazırlık aşamasında gözlenmiştir. Çoğunlukla “güvende olmama durumu”nun mizahi bir dil ile sunulduğu örnekler çerçevesinde sigorta reklamlarının eleştirel analizine yönelen bu çalışma için, Türkiye Sigortalar Birliği’nin verileri ışığında, 2016 yılında yayınlanan 198 adet sigorta reklamına (reklam videosuna) internet üzerinden ulaşılmıştır. Bu reklamlar arasından kurumsal reklamlar dışında kalan 125 adet reklam içerik analizi ile çözümlenmiş ve yapılan analizlerde korku, güven, mizah ilişkisi, piyasa ekonomisi ve postmodernite kavramları çerçevesinde değerlendirmelerle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Post-modernizm, Reklam, Güven, Korku, Mizah