Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Undergraduate

  Akdeniz University, Hukuk Fakültesi, Turkey

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  YDTÖ'de, Öğrencilerin Ana Dilleri ve Mensup Oldukları Dil Ailelerin Türkçe Yazma Becerisine Etkisi

  Gazi University, Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi/Dilbilim

 • 2011 Postgraduate

  Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları Üzerine Bir Araştırma

  Afyon Kocatepe University, Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi/Eğitim Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English