Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN AİLE YAPISINDA EBEVEYNLİĞE İLİŞKİN YENİ BİR EĞİLİM: HELİKOPTER EBEVEYNLİK

3. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 13 February 2023, pp.728-737

KİMLİK İNŞASI BAĞLAMINDA ERKEKLİK VE BABALIK

Akdeniz I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 05 June 2015

DEĞİŞEN OYUN VE OYUNCAK KÜLTÜRÜ

Akdeniz I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 05 June 2015

Books & Book Chapters

1. Madde: Çocuk Etki Değerlendirmesi, 2. Madde: Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuk, 3. Madde: Eğitimde Çocuk Katılımı

in: Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi, Mamur Işıkçı Yasemin, Çalış Nurullah, Dirikoç Abdullah, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.1-13, 2023

Türkiye'nin Toplumsal Yapısında Çocuğun Değişen Değeri

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXI, Kısa Mustafa, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.359-372, 2023

Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Aile Yapısı

in: Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Güçlü Sevinç, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya-İstanbul, pp.215-247, 2022

Türkiye'de Aile Yapısının Değişimi ve Dönüşümü Bağlamında Evlilik ve Birlikte Yaşama

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XV, Tufan Emini Filiz, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.279-295, 2022

Pandemi Döneminde Toplumsal Eşitsizliğin Boyutları

in: Toplumsal Eşitsizlikler, Aktaş Gül, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.240-259, 2022

Pandeminin Sosyolojisi: Yeni Normale ve Normlara Göre Toplumsal Yaşam ve Pratikler

in: Karantinada Din ve Dindarlık, Aygül Hasan Hüseyin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-28, 2021

İnternet Bağımlılığı ve Aile İçi Etkileşimler

in: Dijital Bağımlılık ve E-Hastalıklar, Aygül Hasan Hüseyin, Eke Erdal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-147, 2020

Aile ve Yaşlılık

in: Aile Sosyolojisi, Avcı Nazmi, Aksoy Erdal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.163-194, 2016

Küreselleşme ve Din

in: Küreselleşme Teorileri, Bozkurt Veysel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2014

Değişen ve Değiş(e)meyen Yönleriyle Aile: Yapısı, Türleri, İşlevleri

in: Değişen Toplumda Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar, Adak Nurşen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.39-64, 2012

Sosyal Problem Boyutuyla Aile

in: Sosyal Problemler Sosyolojisi Dünyadan ve Türkiye den Örnekler, Adak Nurşen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.35-65, 2009

Metrics

Publication

32

H-Index (WoS)

3

Thesis Advisory

9

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals