Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MEKTEB-İ HARBİYE-İ ŞAHANE VE MEKTEB-İ TIBBİYE’NİN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE KATKISI

Ulakbilge-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.43, pp.923-928, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

“Development of Turkish Sculpture Art Between 1900-1950”

Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Dergisi, vol.4, pp.173-179, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Kimliğiyle Kırgız Heykel Sanatının Öncüsü Turgunbai Sadykov

SED Sanat Eğitimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.197-208, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

MEKAN İÇİNDE MEKANI YENİDEN YARATAN BİRHEYKELTIRAŞ: DO HO SUH

Ulakbilge-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.40, pp.585-593, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İÇERİK, BİÇİM VE ÖZ, BAĞLAMINDA JAVİER MARİN'İN HEYKELLERİNDE FİGÜR

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.29, pp.1501-1522, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sanat Yapıtında Bağlamsal Eleştiri İçin Bir Deneme: Davud ve Golyat Örneği

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-16, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim İkinci Kademede Üç Boyutlu Sanat Uygulamalarının Yaratıcılığın Gelişmesine Etkisi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.17, pp.129-144, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VİKTOR ARNOLDOVİÇ ŞESTOPAL VE KURMANCAN DATKA ANITI

3.SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.259-269

RESSAM JOAN MiRO’NUN HEYKELLERi ÜZERiNE DEĞERLENDiRMELER

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.1-11

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDEKİ MÜNÜŞKÖRLÜK GELENEĞİNİN RESSAMVERESHCHAGIN’xxİN FIRÇASINDAN YANSIMASI

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.12-20

Türk-İslam Dünyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca’nın Bazı Heykelleri Üzerine Değerlendirmeler

Uluslararası Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

Mekân, Zaman, Kültür Bağlamında Kent Estetiği ve Heykel

Innovation And Global Issues In Social Scienses III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.421-433

Eduardo Chillida Özelinde Heykelde Mekan.

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.10-20

"Eduardo Chillida Özelinde Heykelde Mekan."

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.10-20

Kinetik Heykelde Sibernetik Yaklaşım Bağlamında Choe U Ram Örneği.

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.1-10

Cumhuriyet Dönemi Değişen Kültür Ortamında, Derinkuyu’lu Bir Heykeltıraş: Hakkı Atamulu

1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, pp.244-252

Kültürün Geleceğe Aktarılması ve Sanat Eleştirisi

II Uluslararası Türk El Dokumaları Kongre ve Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 15 May 2009, pp.25-35

Türk Heykel Sanatının Gelişimi ve Avrupa’yla Etkileşimi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, I.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu ve Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 13 - 14 March 2009, pp.38

Resim-iş Eğitimi Alan Lisans Öğrencileri Sanat Eğitimi Sürecinde Neleri Öğrendiler Neleri Öğrenmek İstiyorlar?.

III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 May 2006, pp.52-60

Books & Book Chapters

Heykel Sanatında Yeni Yaklaşımlar: Choe U Ram ve Do Ho Suh Örneği

in: Modern Sanatta Yeni Yaklaşımlar I, Zuhal Başbuğ, Fatih Başbuğ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.35-57, 2021

DÜS ILE GERÇEK ARASINDAKI ARAYIS:DESEN

in: 21. YÜZYILDA TÜRK SANATI, BAŞBUĞ F., Editor, Akdenız Ünıversıtesı Basımevı, Antalya, pp.177-188, 2015