Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evrensel Değerde Bir Cumhuriyet Sanatçısı Hakkı Atamulu Üzerine Bir İnceleme

2. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 28 - 30 September 2022, vol.1, pp.135-145

VİKTOR ARNOLDOVİÇ ŞESTOPAL VE KURMANCAN DATKA ANITI

3.SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.259-269

RESSAM JOAN MiRO’NUN HEYKELLERi ÜZERiNE DEĞERLENDiRMELER

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.1-11

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDEKİ MÜNÜŞKÖRLÜK GELENEĞİNİN RESSAMVERESHCHAGIN’xxİN FIRÇASINDAN YANSIMASI

11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.12-20

Türk-İslam Dünyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca’nın Bazı Heykelleri Üzerine Değerlendirmeler

Uluslararası Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018

Mekân, Zaman, Kültür Bağlamında Kent Estetiği ve Heykel

Innovation And Global Issues In Social Scienses III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.421-433

Kinetik Heykelde Sibernetik Yaklaşım Bağlamında Choe U Ram Örneği. ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.131-145

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.131-144

”Eduardo Chillida Özelinde Heykelde Mekan.” ”, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.226-250

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.226-250

"Eduardo Chillida Özelinde Heykelde Mekan."

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.10-20

Eduardo Chillida Özelinde Heykelde Mekan.

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.10-20

Kinetik Heykelde Sibernetik Yaklaşım Bağlamında Choe U Ram Örneği.

Innovation And Global Issues In Social Scienses II, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.1-10

TÜRK HEYKEL SANATININ TARİHSEL GELİŞİMİ

”KIRGIZ-TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATLARI” ETKİNLİKLERİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 6 - 12 May 2015

Cumhuriyet Dönemi Değişen Kültür Ortamında, Derinkuyu’lu Bir Heykeltıraş: Hakkı Atamulu

1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, pp.244-252

Kültürün Geleceğe Aktarılması ve Sanat Eleştirisi

II Uluslararası Türk El Dokumaları Kongre ve Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 15 May 2009, pp.25-35

Türk Heykel Sanatının Gelişimi ve Avrupa’yla Etkileşimi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, I.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu ve Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 13 - 14 March 2009, pp.38

Resim-iş Eğitimi Alan Lisans Öğrencileri Sanat Eğitimi Sürecinde Neleri Öğrendiler Neleri Öğrenmek İstiyorlar?.

III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 May 2006, pp.52-60

Books & Book Chapters

Sanata Adanmış Hayatlar: Lev Yefimovich Kerbel (1917-2003)

in: Sanat Araştırmaları II, Prof.Dr.Fatih BAŞBUĞ,Doç.Dr.Zuhal BAŞBUĞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.45-68, 2023

Sanata Adanmış Hayatlar: Mıkhail Konstantinoviç Anikushin (1917-1997)

in: Sanat Araştırmaları 1, Zuhal Başbuğ,Fatih Başbuğ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-61, 2022

Cumhuriyet Sonrası Türk Heykel Sanatı

in: Çağdaş Türk Sanatı. 1923'ten Günümüze, Erol Murat Yıldız, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.243-273, 2022

Sanat Eğitimi Bağlamında Yaratıcılık ve Rudolf Steiner- Waldorf Yaklaşımı

in: Sanat ve Çocuk, Gülriz Akaroğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.99-117, 2022

Heykel Sanatında Yeni Yaklaşımlar: Choe U Ram ve Do Ho Suh Örneği

in: Modern Sanatta Yeni Yaklaşımlar I, Zuhal Başbuğ, Fatih Başbuğ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.35-57, 2021

DÜS ILE GERÇEK ARASINDAKI ARAYIS:DESEN

in: 21. YÜZYILDA TÜRK SANATI, BAŞBUĞ F., Editor, Akdenız Ünıversıtesı Basımevı, Antalya, pp.177-188, 2015

"DÜŞ İLE GERÇEK ARASINDAKİ ARAYIŞ:DESEN"

in: 21 YÜZYILDA TÜRK SANATI, Fatih BAŞBUĞ, Editor, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Antalya, pp.177-188, 2015

Metrics

Publication

38

Project

3