Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Iran Gabbeh Carpets

Arış (Online) , no.22, pp.103-115, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Tapestry (Goblen) Dokumaları

Arış (Online) , no.5, pp.144-151, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kilim Tarihi

Korkut Ata Üniversitesi Haberci Dergisi , no.2, pp.104-107, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

, Eğitimcilerin Sanatsal ve Yaratıcılık Yönünden Gelecekteki Konumları

21. Yüzyıl Türk Dünyasında Sanat: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Çevrimiçi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 03 October 2023, pp.71-73

Hoca Ahmed Yesevi Türbesindeki Geometrik Sembollerin İncelenmesi

21. Yüzyıl Türk Dünyasında Sanat: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Çevrimiçi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 03 October 2023, pp.39-45

Gençlerin Yaratıcı Kabiliyetlerine Göre Yetiştirilmelerinin Önemi

21. Yüzyıl Türk Dünyasında Sanat: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Çevrimiçi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 03 October 2023, pp.232-238

Türkiye'de El Sanatları Uzmanlarının Eğitimlerinin Arttırılması

Publıcatıons Of the ınternatıonal forum «Conceptual Fundamentals Of Modernızatıon Of The Educatıon And Scıence System Of The Republıc Of Kazakhstan» Part IІІ, Astana, Kazakhstan, 26 - 27 October 2023, vol.3, pp.742-746

Мұражайлардағы Тоқыма Бұйымдарын Сақтау Әдістері

International Scientific and Practical Conference "Scıence Of The Present And Future", Astana, Kazakhstan, 14 April 2023, pp.308-313

Tezhip Sanatında Türkmen Üslubu

ART EDUCATION IN A PANDEMIC: PROBLEMS AND NEW SOLUTIONS (PANDEMİ KOŞULLARINDA SANAT EĞİTİMİ : SORUNLAR VE YENİ ÇÖZÜMLER), Almati, Kazakhstan, 24 - 26 December 2021, vol.1, pp.28-36

The Basıs Of Cıvılızatıon Is The Art Of Understandıng The World Of Nomads

MATERIALS international scientific and practical conference «INDEPENDENT KAZAKHSTAN: MODERN EDUCATIONAL POTENTIAL AND ACHIEVEMENTS», ÇİMKENT, Kazakhstan, 24 November 2021, vol.1, pp.320-326

AKKOÇ KÖYÜ GELENEKSEL KOLON DOKUMACILIĞI

ETHNO-CULTURAL EDUCATION OF MODERN YOUTH – THE BASIS FOR THE PRESERVATION OF THE NATIONAL CODE, ALMAATA, Kazakhstan, 19 May 2021, pp.120-127

Käsiptik Oqıtw Stwdentterin Kompyuterlik Grafïka Bağdarlamasında Kïim Ülgilerin Modeldewge Üyretw

"Innovative Processes Management in the Context of Education and Science Modernization" Materials of the III International Scientific-Practical Conference, Hamburg, Germany, 07 April 2021, vol.2, pp.112-119

MODERN FEATURES OF FORMING THE PERSONALITY OF FUTURESPECIALIST AT THE PRESENT STAGE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİSANAT VE TASARIMSEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 6 - 07 May 2019, pp.174-184

Gelecekte mesleki eğitim uzmanlarının bilimsel eğitiminde araştırma yeteneklerinin oluşumunda eğitim teknolojilerinin kullanımı

MATERIALS international scientific-practical conference «MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM: TRENDS, PROBLEMSAND PROSPECTS», doctor of pedagogical sciences, professor Uzakbayeva Sakhipzhamal Askarovna, Almata, Kazakhstan, 18 October 2019

The Use Of Educatıonal Technologıes Research Abılıtıes Of Future Specıalısts Of Vocatıonal Traınıng

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE ’’MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM : TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS’xx, 18 October 2019, pp.326-330

ANTALYA KALEİÇİ SEMTİ EVLERİ’NİN KAPI TOKMAKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Procceedings of International Art Forum ’Boundaries of the Great Steppe : Art Education at the Present Stage’xx’xx dedicated to the 50 anniversary of the Institute of Arts, Culture and Sports of the Abai Kazakh National Pedogogical University, 10 - 11 October 2019, pp.154-159

Воспитательная культура будущего учителя в Образовательном процессе вуза как объект научного Исследования / Educational culture of the future teacher in The educational process of the university as an object of scientific research Research

«II Калюжновские чтения: инновационные направления развития социально-гуманитарных наук» II Kalyuzhnov Readings: innovative trends in the development of social and humanitarian sciences, Kazakhstan, 20 May 2019, pp.90-93

Teaching Initial Features of Graphic Art Through the Use of Modern Technique and Technologies

11 – Innovation and Global Issues Congress IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.16-20

Education and Art of Pedagogy as a Platform for the Development of theCreative Ability of Students

11 – Innovation and Global Issues Congress IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.253-256

Leader’s Research Actıvıtıes of Future Specıalısts on The Basıs ofTradıtıonal Applıed Art in Practıcal Classes

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.245-252

Korkuteli Avdan Dokumaları Yapı ve Özellikleri

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018

16. YÜZYIL OSMANLI VE SAFEVİ EL YAZMALARINDA YER ALAN TEZHİPLERİN RENK VEKOMPOZİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018

Bilimsel Araştırma Faaliyeti İçin Geleceğe Yönelik Öğretmen Eğitimi

V Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, ALMATA, Kazakhstan, 11 - 13 October 2018, pp.605-610

Engage Students in Creative Research with The Use of New Innovative Technologies

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESCONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1282-1286

Development of Eco-Design in Artistic Education

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESCONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 April - 29 June 2018, pp.1274-1281

Avdan Dokumaları Yapı ve Özellikleri

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU,“ Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması”,, Antalya, Turkey, 24 April 2018 - 25 April 2019, vol.1, no.1, pp.120-130

Yeni Sistemde Uzmanların Mesleki Eğitimde Çift Yan Dalın ekonomik Önemi

NURSULTAN NAZARBAYEV FENOMENİ : SAYASİ USTANIMI VE BASTAMALARI, ÇİMKENT, Kazakhstan, 1 - 05 March 2018, vol.2, pp.136-139

İkinci TBMM Binasının Tavanişi Süslemelerinin Üslup Yönünden İncelenmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Turkey, 19 - 21 October 2017

Türk Sanatında Ejder Motifine Yüklenen Anlam Üzerine Bir Değerlendirme

II.ULUSLARARASI SELANİK SANAT VE SANAT EĞİTİMİ FESTİVALİ, Selanik, Greece, 8 - 11 December 2016, pp.222-233

Türk Sanatinda Ejder Motifine Yüklenen Anlam Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Selanik Sanat Ve Sanat Eğitimi Festivali, SELANİK, Greece, 8 - 11 November 2016, vol.1, pp.222-233

Orta Asya Şiğ (Kamış) Dokuma Sanatında Kullanılan Doğal Boyalar

II. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU DOĞAL BOYA, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.195-202

Erzurum Halıları ve Motif Özellikleri

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.739-775

DIDACTIC CONDITIONS OF FORMATION OF LABOR VALUES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE DUAL TRAINING SYSTEM

INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION AS A MEANS OF FORMATION OF FUNCTIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS, Kazakhstan, 28 - 29 October 2016

INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION AS A MEANS OF FORMATION OF FUNCTIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

İnternational Conference of Industrial Technologies and Engineering, Simkent, Kazakhstan, 28 - 29 October 2016

Kazakistan da Geleneksel Kadın Başlığı Kişmeşek

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.405-409

Döşemealtı Antalya Halılarında Renk Özellikleri

IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folklorü Kongresi, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.91-98

KİMEŞEK TRADITIONAL WOMEN S HEADWEAR IN KAZAKHSTAN

IV. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ARTACTIVITIES, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.405-409 Sustainable Development

Kazak Halı Sanatının Günümüzdeki Durumu

Kazak Halı Sanatının Günümüzdeki Durumu, Türkistan, Kazakhstan, 24 December 2015

Geleneksel Şiğ Kamış Dokuma Sanatı

II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Almata, Kazakhstan, 20 - 22 May 2015, pp.230-232

Kazakistan’da Geleneksel Kadın Başlığı (Kişmeşek)

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.28

Kağıda Zarar Veren Biyolojik Tahrip Unsurları ve Tedavisi

Vakıf Ve Sanat, Antalya, Turkey, 12 May 2015, pp.214-229

Geleneksel Türk Sanatının Günümüzdeki Durumu

21 Yüzyılda Türk Sanatı Lisansüstü Eğitim Çalıştayı, Turkey, 16 - 22 March 2015

Yazma Eserlerin Saklandıkları Mekânlarda Korunabilmeleri İçin Bölgesel Laboratuarlar Oluşturulmasının Gerekliliği

Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 18 - 20 April 2013, vol.1, pp.327-338

Adıyaman Halıları

Materials of International Scientific-Practical Conference, Almati, Kazakhstan, 20 - 23 May 2013, pp.405-413

Antalya / Kumluca Kızılihram Dokumları

Materials of International Scientific-Practical Conference, Almati, Kazakhstan, 20 May 2013, pp.358-363

TAKILARDA OLTU ZÜMRÜT’Ü

Uluslararası Batman Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18 - 20 April 2013, pp.1101-1117

Yazma Eserlerin Saklandıkları Mekanlarda Korunabilmeleri İçin Bölgesel Laboratuarlar Oluşturulmasının Gerekliliği

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 18 - 20 April 2013

Kazakistan’da Moda Tasarım Eğitiminde Geleneksel Yaklaşımlar

I. Uluslar Arası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali, “I. Uluslar Arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 10 October 2012, pp.77

Bayburt Yöresi Cicimleri

Milano VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu, Milano, Italy, 17 - 21 September 2012, pp.429-434

Alanya Koza Çiçekçiliği ve Yaşayan Bir Usta: Belgüzar Afyoncu

Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 May 2012

Takılarda Oltu Zümrüt ü

uluslar Arası Kültür ve Sanat Sempozyumu, 18 - 20 April 2012

Geleneksel Kazak El Sanatlarından Biri: Şiy (Kamış) Dokuma Sanatı

VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 November 2011

Rize İpekli Dokumaları ve Örnek Bir İşletme: ZAİMOĞLU, Rize Bezleri

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011

Savatlama ve Düzce’de Savat Ustası İbrahim Sami Özen

Uluslararası Geleneksel El Sanatı Ustaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2011, pp.1045-1055

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatında Keçi Figürü İkonografisi ve Erzurum Yöresi Dokumalarına Yansımaları

Erzurum Erzincan Bayburt Kilimleri Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 1 - 03 July 2011, pp.109-122

Günümüz Tapestry Dokumaları

Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.144-154

Halı-Kilim Sanatı Öğretim Teknikleri

Orta Asya Ülkeleri ??. Türkistan Forumu, Türkistan, Kazakhstan, 29 - 30 April 2006, pp.30-33

Kazak Halı ve Kilimlerinin Sanatsal Özellikleri

Orta Asya Ülkeleri ??. Türkistan Forumu, Türkistan, Kazakhstan, 29 - 30 April 2006, pp.7-9

Halı-Kilim Dokumacılığının Sanatsal Esasları

Orta Asya Ülkeleri ??. Türkistan Forumu, Türkistan, Kazakhstan, 29 - 30 April 2006, pp.33-35

Süsleme Sanatının Sanatsal Özellikleri

Orta Asya Ülkeleri ??. Türkistan Forumu, Türkistan, Kazakhstan, 29 - 30 April 2006, pp.310-315

Books & Book Chapters

Antalya Kilimleri

in: Türk Kilimleri I, Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, pp.363-388, 2023

Osmaniye Kilim, Cicim, Zili Dokumaları

in: Türk Kilimleri III, Aysen SOYSALDI, Editor, ATATÜRK kÜLTÜR MERKEZİ MAŞKANLIĞI, Ankara, pp.1469-1504, 2023

Türk Dünyasında Geleneksel Sanat Eğitiminin Korunması

in: Sanat Araştırmaları II, Başbuğ Zuhal, Başbuğ Fatih, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.69-85, 2023

Kazakistan’da Günümüz Geleneksel Zanaat Uygulamalarında Dekoratif Ve Resimsel Teknikler

in: Sanat Araştırmaları II, Başbuğ Zuhal, Başbuğ Fatih, Editor, Gece kitaplığı, Ankara, pp.85-105, 2023

Türk Dünyasında Sanat Eğitimi

in: Sanat Araştırmaları I, Başbuğ Zuhal, Başbuğ Fatih, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.27-43, 2022

Döşemealtı Halıları .

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı, Prof. Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, pp.577-604, 2021

Türk Süsleme Sanatında Şukufe Tarzı’nın Gördes Halılarına Yansıması

in: Geçmişten Günümüze Gördes Halıları, ÖMER ZAİMOĞLU, Editor, KARDEŞLER MATBAASI-GAZETECİLİK, Manisa, pp.93-114, 2020

Kağıda Zarar Veren Biyolojik Tahrip Unsurları ve Tedavisi

in: Vakıf ve Sanat Sempozyum Bildirileri ve Sergi Kataloğu, Ömer Zaimoğlu, Editor, Kutlu&Avcı Ofset, Antalya, pp.214-229, 2015

Döşemealtı Kovanlık Köyü Halıları

in: 21 Yüzyılda Türk Sanatı Lisansüstü Eğitim Çalıştayı, Fatih Başbuğ, Editor, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, pp.172-176, 2015

Tasvir Sanatının Eğitim Metodları

Ahmet Yesevi Üniversitesi Turan Matbaası, Türkistan, 2009

Dokumacılığında Öğrenci Eğitiminin Temel İlkeleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi Turan Matbaası, Türkistan, 2009

Türk Dünyası Halı Kilim Örnekleri ve Dokuma Teknikleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi Turan Matbaası, Türkistan, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

119

H-Index (WoS)

1

Project

4

Thesis Advisory

20

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals