Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Postgraduate

  Kastamonu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Art And Desıgn (Interdıscıplınary), Turkey

 • 2020 - Continues Associate Degree

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi Dekanlık, Turkey

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Güzel Sanatlar Eğitimi, Kazakhstan

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , Tezyin Sanatları Ve Resim İş Eğitimi, Kazakhstan

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Ataturk University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  HALI DOKUMACILIĞINDA ÖĞRENCİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Genel Pedagoji, Pedagoji Ve Bilim Tarihi, Etnopedagoji

 • 2003 Postgraduate

  TÜRK HALI KİLİMLERİNİN TARİHÇESİ VE ÖĞRETİM METODLARI

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat Fakültesi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Russian

 • B2 Upper Intermediate Kazakh