Lect. PhD

HASAN ÖNDER SARIDOĞAN


Kumluca Vocational School

Department of Accounting and Tax Department

Accounting and Tax Applications Pr.

Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Doctorate

Kirikkale University, S.B.E., İktisat, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Kirikkale University, S.B.E. , İktisat, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Suleyman Demirel University, İ.İ.B.F., İktisat, Turkey

2005 - 2005

2005 - 2005

Undergraduate

Fh-Schmalkalden, Economics, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Bilgi Ekonomisi Bileşenlerinin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması

Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd

2015

2015

Postgraduate

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kirikkale University, S.B.E., İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2006

2006

BUSİNESS SİMULATİON GAME-TOPSİM GENERAL MANAGEMENT

Finance

FH-SCHMALKALDEN

2005

2005

BUSİNESS POLİCY & STRATEGY GAME

Finance

FH-SCHMALKALDEN

2004

2004

III. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Education Management and Planning

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy, Science, Technology and Society

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Lecturer PhD

Akdeniz University, Kumluca Vocational School, Department Of Accounting And Tax Department

2013 - 2016

2013 - 2016

Lecturer

Yozgat Bozok University, Sorgun Myo, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Managerial Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Akdeniz University, Kumluca Myo

2015 - 2016

2015 - 2016

Head of Department

Yozgat Bozok University, Sorgun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Courses

Associate Degree

Associate Degree

GENEL MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

TARIM EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ II

Associate Degree

Associate Degree

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Associate Degree

Associate Degree

FİNANSAL YÖNETİM

Associate Degree

Associate Degree

BİLGİSAYARLI MUHASEBE II

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ II

Associate Degree

Associate Degree

GENEL MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

TİCARET HUKUKU

Associate Degree

Associate Degree

TİCARİ MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ I

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ

Associate Degree

Associate Degree

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Associate Degree

Associate Degree

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Associate Degree

Associate Degree

FİNANSAL YÖNETİM

Associate Degree

Associate Degree

TİCARİ BELGELER

Associate Degree

Associate Degree

TİCARET HUKUKU

Associate Degree

Associate Degree

TİCARİ MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ II

Associate Degree

Associate Degree

TİCARİ MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

GENEL MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

BİLGİSAYARLI MUHASEBE I

Associate Degree

Associate Degree

TARIM EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MATEMATİK

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ I

Associate Degree

Associate Degree

TİCARİ BELGELER

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ

Associate Degree

Associate Degree

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Associate Degree

Associate Degree

BİLGİSAYARLI MUHASEBE 2

Associate Degree

Associate Degree

YABANCI DİL 2

Associate Degree

Associate Degree

EKONOMİ I

Associate Degree

Associate Degree

SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARI

Associate Degree

Associate Degree

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Associate Degree

Associate Degree

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Associate Degree

Associate Degree

YABANCI DİL I

Associate Degree

Associate Degree

MESLEKİ YABANCI DİL 2

Associate Degree

Associate Degree

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Associate Degree

Associate Degree

PARA BANKA

Associate Degree

Associate Degree

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Associate Degree

Associate Degree

TEMEL HUKUK

Associate Degree

Associate Degree

E-TİCARET

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Vergi Teşviklerinin İnovasyon Üzerindeki Etkisinin Panel Sur Yöntemi İle Analizi

Sarıdoğan H. Ö.

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.221-241, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

Piyasa Yoğunlaşması: Yapısalcı Yaklaşım Bağlamında Bilişim Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Sarıdoğan H. Ö.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.21, pp.67-81, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

The Impacts of Tourism Revenues on Economic Growth: Unit Root and Cointegration Tests with Structural Break for Turkey

Sarıdoğan H. Ö.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.3, pp.829-848, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2020

2020

BİST Teknoloji Endeksine Kayıtlı Firmaların Finansal Performanslarının Analizi

Sarıdoğan H. Ö.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.22-36, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Kaldor'un Birinci Yasası Çerçevesinde Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi

Sarıdoğan H. Ö.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.5, pp.1489-1496, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Katılım Bankalarının Performansını Etkileyen Faktörler: Küresel Kriz Bağlamında Bir Dinamik Panel Veri Analizi

Sarıdoğan H. Ö.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.148-167, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2017 Dönemi

Sarıdoğan H. Ö. , Gülşen M. A.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.364-370, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AB28 ÖRNEĞİ

SARIDOĞAN H. Ö.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.17-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Turizmin Ekonomik Etkileri: Akdeniz Ülkeleri Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.1308-1315, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC PERFORMANCE: COMPARISON OF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION

Sarıdoğan H. Ö. , Kaya M. V.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.3, pp.916-935, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2019

2019

TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI İLE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI İLİŞKİSİ

Sarıdoğan H. Ö.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.299-312, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI, BİLİŞİM HİZMETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜMEARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Sarıdoğan H. Ö.

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.19-30, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

Minsky Haklı mıydı: 2008 Küresel Ekonomik Krizi Bağlamında Bir Analiz

Kaya M. V. , Sarıdoğan H. Ö.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-11, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Sarıdoğan H. Ö. , Çetin D.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.4, pp.922-932, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Nordik Modelinin Teknoloji Başarısı

SARIDOĞAN H. Ö.

8th SCF International Conference on “The Economic and the Social Impacts of Globalization and Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.236-243

2019

2019

Küresel E-Ticaret ve Marka Değeri

SARIDOĞAN H. Ö.

8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts of the Globalization and Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.244-250

2019

2019

Yüksek Teknoloji İhracatı, Bilişim Hizmetleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki.

SARIDOĞAN H. Ö.

7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019, pp.459-464 Sustainable Development

2019

2019

Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri

SARIDOĞAN H. Ö.

7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019, pp.452-458

2019

2019

Güney Akdeniz Ülkelerinde Turizmin Etkileri

SARIDOĞAN H. Ö.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 23 - 25 March 2019, pp.140-142

2019

2019

Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: 1998 - 2017 Dönemi

SARIDOĞAN H. Ö. , GÜLŞEN M. A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.143-145

2019

2019

Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: 1998 - 2017 Dönemi

SARIDOĞAN H. Ö. , GÜLŞEN M. A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.143-145

Books & Book Chapters

2021

2021

Enflasyonla Mücadelede Neo-Fisher ve Neo-Keynesyen Paradigma

Sarıdoğan H. Ö. , Gülşen M. A.

in: İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.175-185, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Ters İnovasyon: Türkiye İçin Mümkün mü?

Sarıdoğan H. Ö.

in: Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.315-329, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Cari Denge, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerden Seçkin Araştırmalar, SARIDOĞAN Hasan Önder, ÇELEBİ Furkan, Editor, Duvar Yayınları, pp.132-142, 2021

2021

2021

Ticari Bankaların Kredi Riskini Etkileyen Bankaya Özgü Faktörler Türkiye Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Özgün Çalışmalar, Sarıdoğan Hasan Önder, Çelebi Furkan, Editor, Duvar Yayınları, pp.132-142, 2021

2020

2020

Türkiye’de Kamu Ar-Ge ve Yenilik Politikalarındaki Dönüşüm Sürecinin Etkileri

Sarıdoğan H. Ö.

in: Ekonomik Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.493-518, 2020 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

19 MAYIS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Review of Socio-Economic PerspectivesSustainable Development

Assistant Editor

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

October 2019

October 2019

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed JournalCitations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1