Assoc. Prof. HASAN ÖNDER SARIDOĞAN


Kumluca Vocational School, Department of Accounting and Tax Department

Accounting and Tax Applications Pr.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy, Science, Technology and Society

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Doctorate

Kirikkale University, S.B.E., İktisat, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Kirikkale University, S.B.E. , İktisat, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Suleyman Demirel University, İ.İ.B.F., İktisat, Turkey

2005 - 2005

2005 - 2005

Undergraduate

Fh-Schmalkalden, Economics, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Bilgi Ekonomisi Bileşenlerinin Ekonomik Performans Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması

Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Abd

2015

2015

Postgraduate

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kirikkale University, S.B.E., İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2006

2006

BUSİNESS SİMULATİON GAME-TOPSİM GENERAL MANAGEMENT

Finance

FH-SCHMALKALDEN

2005

2005

BUSİNESS POLİCY & STRATEGY GAME

Finance

FH-SCHMALKALDEN

2004

2004

III. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Education Management and Planning

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Theory of Economy

Science, Technology and Society

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Lecturer PhD

Akdeniz University, Kumluca Vocational School, Department Of Accounting And Tax Department

2013 - 2016

2013 - 2016

Lecturer

Yozgat Bozok University, Sorgun Myo, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Managerial Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Akdeniz University, Kumluca Myo

2015 - 2016

2015 - 2016

Head of Department

Yozgat Bozok University, Sorgun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Küresel E-Ticaret ve Marka Değeri

SARIDOĞAN H. Ö.

8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts of the Globalization and Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.244-250

2019

2019

Nordik Modelinin Teknoloji Başarısı

SARIDOĞAN H. Ö.

8th SCF International Conference on “The Economic and the Social Impacts of Globalization and Liberalization”, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.236-243

2019

2019

Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri

SARIDOĞAN H. Ö.

7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019, pp.452-458

2019

2019

Yüksek Teknoloji İhracatı, Bilişim Hizmetleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki.

SARIDOĞAN H. Ö.

7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11 - 13 April 2019, pp.459-464 Sustainable Development

2019

2019

Güney Akdeniz Ülkelerinde Turizmin Etkileri

SARIDOĞAN H. Ö.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 23 - 25 March 2019, pp.140-142

2019

2019

Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: 1998 - 2017 Dönemi

SARIDOĞAN H. Ö., GÜLŞEN M. A.

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.143-145

Books & Book Chapters

2022

2022

Kayıt Dışı Ekonomi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, Yıldırım, Mücahit; Sarıdoğan, Hasan Önder, Editor, Duvar Yayınevi, pp.278-288, 2022

2021

2021

Enflasyonla Mücadelede Neo-Fisher ve Neo-Keynesyen Paradigma

Sarıdoğan H. Ö., Gülşen M. A.

in: İktisadi, Mali ve Finansal Konulara Teorik Bakış Açıları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.175-185, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Ters İnovasyon: Türkiye İçin Mümkün mü?

Sarıdoğan H. Ö.

in: Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.315-329, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Cari Denge, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerden Seçkin Araştırmalar, SARIDOĞAN Hasan Önder, ÇELEBİ Furkan, Editor, Duvar Yayınları, pp.132-142, 2021

2021

2021

Ticari Bankaların Kredi Riskini Etkileyen Bankaya Özgü Faktörler Türkiye Örneği

SARIDOĞAN H. Ö.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Özgün Çalışmalar, Sarıdoğan Hasan Önder, Çelebi Furkan, Editor, Duvar Yayınları, pp.132-142, 2021

2020

2020

Türkiye’de Kamu Ar-Ge ve Yenilik Politikalarındaki Dönüşüm Sürecinin Etkileri

Sarıdoğan H. Ö.

in: Ekonomik Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.493-518, 2020 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

19 MAYIS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Review of Socio-Economic PerspectivesSustainable Development

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

FISCAOECONOMIA

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

October 2020

October 2020

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2019

October 2019

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1