Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pausanias'ın Eseri "Periegesis tes Hellados" ve Antikçağ'da Seyahat

3rd Inernational Aegean Scientific Research Symposium 2023, Turkey, 11 - 12 March 2023

Mitoloji ve Toplumsal Ortak Bilinç: Homeros ve Vergilius'un Aeneas'ı

III. International Symposium on Mythology, Ardahan, Turkey, 18 October 2022

Roma Dönemi Küçük Asya Festivalleri ve Sporcular

Hititler'den Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 December 2021

Yörük Kültürü’ne Akdeniz Bölgesi Yörük Müzeleri’nden Bir Bakış

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.167-176

Turistik Bir Çekicilik Olarak Yikanma Kültürü Ve Tarihsel Süreç İçerisinde Anadolu’daki Gelişimi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, MARMARİS, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.116

Heritage Site Management and Sustainability: A Review of Turkey’s World Heritage Sites Management Plans

International Conference Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, 19 - 21 October 2017, pp.57-58

Türkiye'deki Kültürel Miras Yönetimi Bölümlerinin Profilinin İncelenmesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.149

Anadolu Kültür Kökenleri ve Halikarnas Balıkçısı

17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.620-627

Yazılı Belgelerde Yemek ve İlk Yemek Kitabı Yazarı Apicius

I. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Antalya Müzesi Epigrafik Belgeleri Kapsamında Spor

in: Antalya'nın Arkeolojik Mirası. Antalya Müzesi 100 Yaşında., Demirel M, Arslan M., Atalay S., Orhan U., Editor, T.C. Kültür Bakanlığı, pp.449-460, 2022

Antik Dönemden Günümüze Turist Rehberliği ve Rehber Pirleri

in: Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar, Güzel Ö., Altıntaş V., Şahin İ., Editor, Detay Anadolu Yayınları, Ankara, pp.3-27, 2017

Bithynia'dan Yeni Mezar Yazıtları

in: Vir Doctus Anatolicu Sencer Şahin Anısına Yazılar, Burak Takmer, Ebru N. Akdoğu Arca, Nuray Gökalp Özdil, Editor, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, pp.259-262, 2016

Anadolu'nun Eskiçağ Spor Yazıtları I: Laertes'ten Sporcu Kallipianos'un Yazıtı

in: Akron Eskiçağ Araştırmaları. Eskiçağ Yazıları 7, Çelgin A. V.,Akyürek Şahin N.E., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.271-286, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals