Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri, Turkey

 • 1993 - 1999 Undergraduate

  Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Yazıtlar Işığında Roma İmparatorluk Çağı Küçük Asya Agonları ve Sporcuları

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

 • 2003 Postgraduate

  Pamphylia ve Kilikia Bölgesindeki Sporcuların Testimoniası

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English