Scientific Activities

Jury Memberships

 • April 2023 Doctorate

  Akdeniz Üniversitesi

  Doctorate

 • February 2023 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Post Graduate

 • December 2022 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Akdeniz Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • December 2022 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Akdeniz Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • December 2022 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Akdeniz Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • October 2022 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Post Graduate

 • June 2022 Post Graduate

  Akdeniz Üniversitesi

  Post Graduate

 • June 2022 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • April 2022 Post Graduate

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  Post Graduate

 • December 2021 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Akdeniz Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • June 2021 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Akdeniz Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • October 2019 Post Graduate

  Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD

  YL Tez Savunma Jürisi

 • July 2019 Post Graduate

  Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD

  YL Tez Savunma Jürisi

 • June 2019 Post Graduate

  Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD

  YL Tez Savunma Jürisi

 • June 2019 Post Graduate

  Akdeniz Üni. SBE UTL ABD

  YL Tez Savunma Jürisi

 • May 2019 Post Graduate

  Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD

  YL Tez Savunma Jürisi

Scientific Refereeing

 • April 2024 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

  Journal Indexed in ESCI

 • January 2024 JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2023 Reskilling the Workforce for Technological Advancement

  Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

 • December 2023 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2023 JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY

  Journal Indexed in SSCI

 • October 2023 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • October 2023 AKDENIZ IIBF DERGISI

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2023 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2023 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

  Journal Indexed in ESCI

 • August 2023 The Journal of International Scientific Researches

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2023 Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • August 2023 TUBITAK Project

  3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı, Akdeniz University, Turkey

 • June 2023 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • March 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • February 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • February 2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2023 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • January 2023 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

  Journal Indexed in ESCI

 • December 2022 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2022 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • October 2022 AKDENIZ IIBF DERGISI

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2022 Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2022 EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT

  Journal Indexed in SSCI

 • September 2022 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2022 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2022 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2022 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2022 Bitlis Eren University Journal of Academic Projection

  Other journals

 • October 2021 Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

  Other Indexed Journal

 • October 2021 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2021 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2021 Business and Economics Research Journal

  Other Indexed Journal

 • December 2020 Akdeniz İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2020 Akdeniz İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2020 Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2020 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2020 Akdeniz İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2020 Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2020 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2019 Business and Economics Research Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2019 Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2019 Business and Economics Research Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2018 Business and Economics Research Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2018 Advances in Hospitality and Tourism Research

  Other Indexed Journal

 • June 2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2018 Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 YÜKSEKÖĞRETIM DERGISI

  Journal Indexed in ESCI

 • April 2018 Project Supported by Higher Education Institutions

 • March 2018 Business and Economics Research Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2018 Project Supported by Higher Education Institutions

 • September 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2017 Akdeniz İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2017 Akdeniz İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2016 Project Supported by Higher Education Institutions

 • February 2015 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations