Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Akdeniz University, -, Business Administration, Turkey

 • 2011 - 2012 Doctorate

  Hochschule Darmstadt, University Of Applied Sciences, Faculty Of Economics And Business Administration, Germany

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Akdeniz University, -, Business Administration, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Örgütsel Yaşamda Sessizlik Olgusu: Akademik Örgütlerde Biçimsel Gruplardaki Sessizlik Üzerine Nitel Bir Araştırma

  Akdeniz University, -, Business Administration

 • 2008 Postgraduate

  İşyerinde Sistematik Yıldırma (Mobbing), Algılanan Nedenleri ve İş Tatmini ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Antalya İli Tarım Sektöründe Bir Araştırma

  Akdeniz University, -, Business Administration

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012Almanca Dil Eğitimi

  Foreign Language , University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt-Germany

 • 2011Almanca Dil Eğitimi

  Foreign Language , British Cultural Association Language Schools, Antalya