Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Village Theatrical Plays of Isparta

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, pp.186-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SAM SHEPARD’IN “AÇ SINIFIN LANETİ” ADLI OYUNUNUN ERDEM KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DERGİSİ / UMSSD, no.2, pp.59-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İmgesel Düzlemde Görme ve Dramatik Tasarım

DEÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, Prof.Dr. Özdemir Nutku'ya Armağan Kitabı, pp.425-431, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ve Dramatik Tasarımda Karizmatik Lider

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, no.14, pp.19-26, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığında KUllanımı

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.81-100, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Psikanalitik Açıdan Karagöz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, no.3, pp.85-98, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of the Theme of Honor İn Terms of Gender in Necati Cumalı’xxs Plays, ”Mine” and ”Derya Gülü”

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

Evaluation of the Theme of Honor in Terms of Gender in Necati Cumalı’s Plays, “Mine” and “Derya Gülü”

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

Dünden Bugüne Türk Tiyatrosu

Dünya Sanat Günü Etkinlikleri, Kırşehir, Turkey, 15 - 16 April 2016

Isparta Yöresine Ait Köy Seyirlik Oyunların Geleneksel Türk Tiyatrosuna Katkısı Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Türkiye Belçika İlişkileri ve Türk Kültür Sanatı Sempozyumu, Bürüksel, Belgium, 3 - 07 June 2012, pp.255-262

Oyunculuk Eğitiminde Brechtyen Oyunculuğunyeri Açısından Eğitimci Sorunu

SDÜ, Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi, Isparta, Turkey, 30 April - 04 May 2012, pp.71-77

"Oyun Yazarlığı Eğitimi ve ygulama Sorunları"

I.Ulusal Oyun Yazarlığı Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 February 2009

"Köy Seyirlik Oyunlarında Beden Tasarımı"

" Türk Kültüründe Beden" konulu uluslararası sempozyum, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2007

Amerikan Troy'u Neden Komiktir? (Dramaturgik Bir Yaklaşım)

VI. Uluslararası Dil,Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Isparta, Turkey, 01 June 2006, pp.387-393

"Toprak ve Aidiyet"

Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2006

"Karagöz Metinlerinde Yol ve Yolcu Metaforu"

Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 9 - 10 December 2004

Tiyatronun Toplumsal Göstergesi Olarak seyirci Sorunu

İzmir I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi, Turkey, 28 - 30 March 2001

Books & Book Chapters

Evaluation of the theme of honor in terms of gender in Necati Cumalı’s plays, ”Mine” and ”Derya Gülü”

in: Migration, Politics, Violence and Women’xxs Studies, Leyla Aydemir, Editor, Fachverlag Für Wıssenschaftliche Literatur (Verlag Dr. Kovac GMBH), Hamburg, pp.381-393, 2018

Oyunlar Üzerine

in: Müşerref Öztürk Çetindoğan Toplu Oyunları I, , Editor, Mitos Boyut, İstanbul, pp.5, 2018