Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE IMPACT OF COVID-19 ON INDIVIDUALS' ECONOMIC EXPECTATIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

16 th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2022, pp.502-513 Sustainable Development

Türkiye’de Konut Piyasası ve Sorunlu Konut Kredileri

3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 08 November 2018

Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye Genelinde Bölgesel Karşılaştırma

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2019, pp.82 Sustainable Development

İşsizliği Önlemede İstihdam Sübvansiyonlarının Rolü

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.121 Sustainable Development

Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modellerinin Karşılaştırılması: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.122

Gauss Tipi Dağılıma Dönüştürmede Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması: Türkiye İstihdam Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP17, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.49-50 Sustainable Development

Aktif İstihdam Politikaları:Ülke Örnekleri

ICOMEP’17 | International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.121 Sustainable Development

Türkiye’de İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede “Devletin Nihai İşveren Rolü”

Econanadolu 2017 V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.35-45 Sustainable Development

Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam ve Ücretler Üzerindeki Etkisi Antalya Örneği

ICOPEC “V. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 October 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The Impact of Covıd-19 on Individuals' Economic Expectations: Empirical Evidence From Turkey

in: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Perspektifiyle Dijitalleşme, Finans ve Teknoloji, İbrahim Güran Yumuşak, Editor, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları-89, İstanbul, pp.45-55, 2023

Newey West Tahmincisi:Otokorelasyon ve Değişen Varyans Tutarlı Tahminci (HAC)

in: Çok Değişkenli İstatistik Analizi ile Farklı Alanda Uygulamalar, Nilay Köleoğlu,Şenol Çelik,Fatih Çemrek, Editor, Holistence Publishing, Çanakkale, pp.75-96, 2022

Çoklu Doğrusal Regresyon

in: Çok Değişkenli İstatistik Analizi ile Farklı Alanda Uygulamalar, Nilay Köleoğlu,Şenol Çelik,Fatih Çemrek, Editor, Holistence Publishing, Çanakkale, pp.49-74, 2022

Yoksulluk ve İstihdama Post-Keynesyen Yaklaşım: Devletin Nihai İşveren Rolü

in: Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Işık,Sayım ve Cin,Mehmet Fatih, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.327-362, 2016 Sustainable Development

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals