The Impact of Tourism Oriented Vocational Training Courses on Employability and Wages The Case of Antalya


ÖKSÜZ NARİNÇ N., IŞIK S., MERT M., MEHTER AYKIN S.

Çalışma İlişkileri Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Çalışma İlişkileri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

https://dergipark.org.tr/cider/issue/29534/316989The aim of this study is to analyze the impact of tourism oriented training courses on employment and wages in Antalya. To achieve this end, a sample of 300 people, covering both research and control groups, was selected at random from the database of İŞKUR. These groups were further grouped on the basis of gender, and the differentials between men and women were analyzed. The impact of vocational training courses on employment was assessed by the Logit regression, while the impact of courses on wages was assessed by the regression model. In general, it was found that attending to any of the tourism oriented vocational training courses affected the employability positively, whereas it affected the wages negatively in the long term. On the basis of gender differentials, it was found that the tourism oriented training courses affected the employability of men positively, whereas there was no such a positive effect on the employability of women. Furthermore, attendance to the courses affected the wages of women positively, whereas it affected those of men negatively.

Bu çalışmanın amacı, Antalya’da turizme yönelik mesleki eğitim kurslarının istihdam edilebilirlik ve ücretler üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaca yönelik olarak yapılan anket çalışmasında İŞKUR veri tabanından toplam 300 kişiden oluşan araştırma ve kontrol grupları tesadüfî olarak seçilmiştir. Ayrıca gruplar kadın ve erkek olarak ayrılarak, cinsiyet bazında istihdam edilebilirlik ve ücretler üzerinde bir farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. İstihdam etkisi Logit regresyon aracılığıyla, ücret etkisi ise regresyon modeli ile ölçülmüştür. Çalışmanın bulguları; mesleki eğitim kurslarına katılmanın uzun dönemde istihdam edilmeyi pozitif yönde, ücretleri ise negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Cinsiyet bazında ise, meslek eğitim kursları istihdam edilebilirlik bakımından erkekler için olumlu etki yapmışken, kadınlar için bu etki ortaya çıkmamıştır.  Diğer yandan, cinsiyet bazında kurslar kadınlar için ücretleri olumlu etkilerken, erkekler için olumsuz etkilemiştir.