Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçe Dersi Öğretim Programı bağlamında 5. sınıf Türkçe dersi öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.26, pp.99-124, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Ayrılma Hali Ekinin (-DAn) İşlev ve Görev Bakımından İncelenmesi

11. Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.4, pp.105-118

Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Zarf Fiil Eklerinin İşlevleri Üzerine Bir İncelenme

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.103-129

ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.130-162

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Çoğul Ekinin (-LAr) Kullanılma Durumu Üzerine Bir İncelenme

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.40

Türkçe Dil Öğretim Merkezlerinde Yapılan B2 Sertifika Sınavlarının İncelenmesi

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.29

Türkçe Öğretim Sürecine, Kurumsal ve Akademik Çalışmaların Katkısı: Bir İçerik Analizi

Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.38

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.231

KATILIMLI TÜRKÇE SÖZLÜKLERDEKİ KADIN METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.68-70

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.88 Creative Commons License