Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İktisat ve Toplum , no.131, pp.107-116, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ , vol.50, no.581, pp.41-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Yönetimlerin Mali Krizi: Yeni Liberal Öneriler Etkileri ve Türkiye

Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 June 2004, vol.1, no.1, pp.509-521

Books & Book Chapters

in: , Prof. Dr. Nihat Falay ve Prof. Dr.,Prof. Dr. K. Pınar Akkoyunlu Feyzioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1, 2022

Metrics

Publication

22

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals