Mali Yerelleşme Teorilerinin Temel Yerel Gelir Türlerine Bakışı


NACAR KARABACAK B., KARABACAK Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.251-266, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

According to the common understanding of classic and new theories of fiscal decentralization, without wasting resources effectively to establish a structure of the public sector can be achieved through local communities are able to decide the providing of their needs, differentiating among regions, and also pay for them. However, the new theories claim that some types of public revenues can become fiscal incentive instruments to encourge politicians to behave opposite.
The purpose of this study is to reveal the approaches of the fiscal decentralization theories to the main local public revenues. Therefore, the features, importance and effects of local public revenues in terms of these theories will be discussed and then explained the solution proposals of the new theories to eliminate the effects of perverse incentive of these revenues in question.
 


Mali yerelleşmenin klasik ve yeni teorilerinin ortak anlayışına göre; kaynakların israf edilmeden kamu sektörünün etkin bir yapıya kavuşturulması, bölge halkının, bölgeler arasında farklılaşan ihtiyaçlarının sunumuna karar verebilmesi ve bunun maliyetine katlanması ile sağlanabilir. Ancak yeni teoriler, maliyetlerin karşılanmasında kullanılacak bazı gelir türlerinin, politikacıları ters davranışlarda bulunmaya teşvik eden mali araçlar haline gelebileceğini ileri sürer.
Bu çalışmanın amacı, mali yerelleşme teorilerinin, temel yerel gelir türlerine ilişkin yaklaşımlarını açığa çıkarmaktır. Bunun için her iki teori açısından yerel gelir türlerinin niteliği, önemi ve etkileri ele alınacak ve yeni teorilerin söz konusu gelir türlerinin ters teşvik etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mali yerelleşme teorileri, yerel kamusal gelirler, hesap verebilirlik, asıl-vekil modeli, denk bütçe.