Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluatıon of The Covıd-19 Crısıs Wıthın the Context of Industrıal Flexıbılıty Capacıty Through SMEs in Antalya/Turkey

Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world - Networks, Entrepreneurship and Regional Development, Pecs, Hungary, 22 August 2022

KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN KARAHACILI YÖRÜKLERİ: SERİK ÖRNEĞİ

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.1649-1656

ÖNEMİNİ KAYBEDEN KIRSAL YERLEŞMELERDE GÖÇ FAKTÖRÜ; DİM ÇAYI VADİSİ YERLEŞMELERİ

2 Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 07 December 2018 - 08 April 2019, vol.6, pp.95-112 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM. VE SOSYAL BİLİMLERKONGRESi, Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1266-1272

Tarihi Coğrafya Açısından Vadi Yerleşmelerine Bir Örnek: Dim Çayı Vadisi

TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.855-866

Kültürel Miras Belgelemesinde Çok Disiplinli Eğitim Tasarımı Ve Sivil Bilim Yaklaşımı

VII. UZAKTAN ALGILAMA CBS SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.1, no.1, pp.45

Dim Çayı Vadisi nin Ekoturizm Potansiyeli

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017 Sustainable Development

ANADOLU İSLAM İNANCINDA COĞRAFİ UNSURLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES 2017, 6 - 08 April 2017

KIRSAL KONUT EKOLOJİSİ AÇISINDAN GELENEKSEL SORGUN KÖY EVLERİ

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.297-314 Creative Commons License

A study on Russian Residents Spatial Perceptions in Antalya

The 2015 IGU Regional Conference "Geography, Culture and Society for our Future Earth", Moskova, Russia, 16 - 21 August 2015, pp.845

Educational and Instructional Problems of Children of Foreign Families Living in Antalya

The 2015 IGU Regional Conference "Geography, Culture and Society for our Future Earth", Moskova, Russia, 16 - 21 August 2015, pp.846

Muğla’nın Başka Mekânları

GEOMED 2013 3rd International Geography Symposium Kemer/ANTALYA, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, pp.393-398

Muğla Şehrinde Kültürel Mekan Olarak Eski Mahalleler ve Çıkmaz Sokaklar

I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.919-929

Comparison of Citizenship Subjects In The Framework of 1924and 2005 Social Studies Curricula

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.1626-1636

Attitudes of Pre-service Social Studies Teachers In Relation to Geographical Information Systems

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.1637-1647

Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, vol.1, no.1, pp.100-106

Muğla İlindeki Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Fonksiyonel Değişimler (1985-2000)

Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.261-279

Bodrum da Arazi Kullanılışı

1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Muğla, Turkey, 24 - 26 October 2007

Books & Book Chapters

Akıllı Bölgesel Kalkınma İçin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi, Ölçümü ve Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER: Teori, Politikalar ve Uygulamalar, M. Tahsin Şahin, Fatih Altuğ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.205-234, 2021

Akıllı Bölgesel Kalkınma İçin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi, Ölçümü ve Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA DEĞİŞEN DİNAMİKLER - Teori, Politikalar ve Uygulamalar, Şahin M.Tahsin, Altuğ Fatih, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.205-234, 2021

Antalya'nın Doğal Bitki Örtüsünün Yıllara Göre Alansal Değişimi

in: Antalya Kitabı3 Antalya'da Doğa ve Medeniyet, Koçakoğlu B., Çakılcı D., Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.214-242, 2020

Mukaddime'ye Göre Dünyanın Doğal Çevreleri ve Bölge Anlayışı

in: Türk Kültüründe Coğrafya-I, Meydan, A. Çetin T., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.83-120, 2015

Nesnelerine ve Köklerine Göre Milas İlçesi Yer Adları

in: Coğrafya'ya Adanmış Bir Ömür: Prof.Dr. Hayati Doğanay, Zaman S., Coşkun O., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.137-193, 2015

İşsizlik

in: Günümüz Dünya Sorunları, Sayhan H., Çamurcu H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstaanbul, pp.53-75, 2013

Metrics

Publication

55

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals