Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İNTİHAR HABERLERİNDE ETİK SORUNLAR: SİYANÜRLE İNTİHAR HABERLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.36, pp.521-541, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

BAUDRİLLARD'IN SİMÜLASYON KURAMI BAĞLAMINDA DİJİTAL OYUNLAR VE BAĞIMLILIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.453-472, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Television Journalism and Problems in Local Media: The Case of Kanal V, Antalya’s Local Television

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, no.4, pp.1-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Television Journalism and Problems in Local Media: The Case of Kanal V, Antalya's Local Television

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, no.4, pp.1-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.3, pp.12-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi: Antalya-ws.com

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.2, pp.173-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Lisans Müfredat Programları Karşılaştırması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.4, pp.1161-1181, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Gazetecilerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medyada Etik Gözetimi: Antalya İli Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.3, pp.906-925, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medya Geleneksel Medyanın Alternatifi Olabilir Mi

Yeni Düşünceler Dergisi, no.6, pp.47-64, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

New Communication Technologies and Changing Journalism

Medianali, vol.5, no.9, pp.41-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Haber Almada İnterneti Kullanma Alışkanlıkları

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, no.1, pp.89-101, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining the representation of migrants in Turkish media: A comparative discourse analysis

4th International Media Studies Symposium Akdeniz University , Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2022

Yerel Medyada Televizyon Haberciliği: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği

Innovation and Global İssuesin Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.616-637

Yerel Medyada Televizyon Haberciliği: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği

Innovation and Global İssuesin Social Sciences, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.616-637

Changing Journalism and Its New Types

Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017

İnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi

Ulusalararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, no.2, pp.704

Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi: Antalya-ws.com

International of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017

Yeni Medyada Nefret ve Ayrımcı Söylem: Gazetelerin Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz

Yeni Medya Çalışmaları II Ulusal Kongre, Turkey, 26 - 27 February 2015, pp.371-389

YENİ MEDYADA NEFRET VE AYRIMCI SÖYLEM: GAZETELERİN TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2015, no.2, pp.371-389

A critical view on communication education and training: an evaluation in the context of communication high school

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.3033-3038 Sustainable Development identifier

Attitude and Approaches of Faculty Members Regarding Formal Education and Distance Learning Programs

4th International Conference on New Horizons in Education, 25 - 27 June 2013, pp.523-532

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Düzeyleri

XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2012

Advancement of Internet Media in Turkey and its Position against Traditional Media

9th Annual International Conference on Communicationand Mass Media, Athens/Greece, Greece, 16 - 19 May 2011, pp.61

“Sosyal Ağlarda Online Kimlikler: Facebook Profil İncelemesi"

XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2010

Havacılık Sektöründe Kurumsal Duygusal Zeka

International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2007, no.2, pp.778-789

“Bilgi Toplumunun Oluşmasında Televizyon Haberlerinin Yeri ve Önemine İlişkin Eleştirel Bir Bakış”

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.243-251

Books & Book Chapters

Changing Journalism and Its New Types

in: Current Debates in Public Relations, Cultural Media Studies, Emrah Doğan, Ercan Geçgin, Editor, IJOPEK Publication, pp.131-146, 2017

Yeni Medyada Yerel Medya: Antalya İnternet Haber SiteleriÜzerine Bir İnceleme

in: Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar, Tüfekçi Ö. K., Editor, Lambert Academic Publishing, Antalya, pp.1-16, 2016

Türkiye'de Yeni Medya Üzerine Bir Değerlendirme: Gazetecilik, Haber ve Etik

in: Değişen Dünyada Gazetecilik, Gülgün Erdoğan Tosun, Hanifi Kurt, Editor, Orion, pp.117-136, 2016