Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Communication , Gazetecilik, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Yeni iletişim teknolojileri bağlamında haber üretim süreci ve haberin yapısı: Doğan ve Doğuş Grubu örneği / News production and the structure of news in the context of new communication technologies: Sample of Doğan and Doğuş Groups

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve internet gazeteciliği / Changing communication environment, new media and internet journalism

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English