Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INTERN NURSING STUDENTS’ EXPERIENCE OF CLINICAL MEETING WITH PEDIATRIC CANCER CARE DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE STUDY

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.183-184

Kanser Tedavisi Alan Ergenlerin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

II. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.171-172 Sustainable Development

Mandala İç Dünyamı Yansıtıyor: Kanser Tedavisi Alan Ergenlerde Bir Örnek

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1376 Sustainable Development

Santral Venöz Kateteri Olan Çocuklarda Kateterle İlişkili Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Girişimler

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, pp.1364

Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Öz-yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Psikososyal Semptomlarda Rolü

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1744-1749

Kanser Tedavisi Alan Çocuklarda Sanat Terapinin Psikososyal Semptom Yönetimine Yönelik Kullanımı

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1750-1754 Sustainable Development

Serabral Palsili Çocukların Kolcaba’nın Konfor Kuramına Göre Değerlendirilmesi

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.55

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

4

Project

2
UN Sustainable Development Goals