Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilgisayar ve İnternetin Ekonomi Politiği

GLOBAL MEDİA JOURNAL , vol.4, no.7, pp.214-236, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Sinema Tarihi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , no.5, pp.246-251, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnformel Bakım ve Sosyal DEstek: Mavi Ev Örneği

5. Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.189-193

Türk Sinemasında Dış Göçün Temsili

The Migration Conference, Viyana, Austria, 12 - 15 July 2016, pp.92

Romancı Kemal Tahir'in Bir Düşünür Olarak Türk Sinemasına İlişkin Kuramsal Tartışmalara Katkısı

International Burch University Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, pp.541-550

Küreselleşme Sürecinde Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Merkez ve Çevre İlişkileri: Türkiye Örneği

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, Bişkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, pp.1066-1083

29 Mart Seçimlerinde Siyasi Partilerin Antalya Ölçeğindeki Seçim Kampanyaları ve Seçim Sonuçlarına Etkileri

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, pp.197-209

Medya Patronluğundan Başbakanlığa Yükselme İstekleri: Cem Uzan ve Genç Parti Örnek Olayı

2nd International Symposium Communication in The Millennium : A Dialogue Between Turkish and American Schoolars, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, pp.23-27

Türkiye’de İç Göç Filmlerinde Kadın ve Tüketim Kültürü

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, pp.110-114 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yandaş ve Muhalif Medyanın Ekonomi Politiği

in: Anaakım Medya Alternatif Medya, , Editor, Notabene, İstanbul, pp.119-140, 2022

Türkiye'de Soğuk Savaş ve Sinema

in: Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'sinde Antikomünizm ve Antiemperyalizm Algısı, Karavar, H. , Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.47-77, 2021

Political Economy of Communication

in: Handbook of Research on the Political Economy of Communications and Media, Karlidag, S. and Bulut, S. , Editor, Igı Global, Hershey, Pa, pp.1-17, 2020

Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği

in: Sosyal Medya Çalışmaları, Livberber, T. ve Tiryaki, S. , Editor, Litratürk, Konya, pp.11-38, 2019

[Eski ve Yeni] Toplumsal Hareketlerin Ekonomi Politiği

in: Özgürleşmenin Yolları, Erdal Dağtaş, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.123-149, 2016

Türk Sinemasında ‘Dış Göç’ün Temsili

in: Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Ali Tilbe; Sonel Bosnalı, Editor, Transnational Press, Londra, pp.79-86, 2016 Sustainable Development

Seçim ve Basın: 1 Kasım Seçimlerinin Köşe Yazılarında Sunumu

in: Almanak 2015 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Sav Yayınları, İstanbul, pp.159-180, 2016

2014 Türkiyesinde Havuz Medyasının Hali Pür Melali

in: Almanak 2014 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Sav Yayınları, İstanbul, pp.261-274, 2015

Ekip Çalışmasında Motivasyon

in: Ekip Çalışması ve Liderlik, Mustafa Akdağ, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2015

AKP, Medya, İktidar ve İdeoloji

in: 2012-2013 Almanak Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sav, İstanbul, pp.225-242, 2014

Radyo-Televizyon Sektörünün Ekonomisi ve İşletmeciliği

in: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Erdal Dağtaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.111-132, 2013

Seçim ve Basın: Siyasal Reklamlarda Partilerin İzini Sürmek

in: SAV 2011 Analizleri, Korkusuz Kurt S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.184-211, 2012

Kitle İletişim Araçlarının Örgütlenişi ve Haber Üretimi

in: İletişim Kuramları, Dursun Ç., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.100-115, 2012

İletişimin Ögeleri ve İşleyişi

in: İletişim Kuramları, Dursun Ç., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.40-58, 2012

Siyasal İletişim Modelleri: Kamuoyu ve Suskunluk Sarmalı

in: İletişim Kuramları, Dursun Ç., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.203-224, 2012

AKP, Referandum ve Yandaş Basında Demokratikleşme Söylemi

in: Almanak 2010 Analizleri, Korkusuz Kurt S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.246-270, 2011

Türkiye'de Hükümet ve Medya İlişkileri: AKP ve Doğan Grubu Örneği

in: Almanak 2009 Analizleri, Korkusuz Kurt S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı (Sav) Yayınları, İstanbul, pp.403-421, 2010

Hollywood:Tarihi, Ekonomisi, İdeolojisi

in: Hollywood'a Yeniden Bakmak, Topçu G., Editor, Deki Yayınları, Ankara, pp.9-23, 2010

Neo-Liberalizm ve Kentsel/Rantsal Dönüşüm Projeleri: Sulukule Örneği

in: Almanak 2008 Analizleri, Korkusuz Kurt S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı (Sav) Yayınları, İstanbul, pp.384-397, 2009

Yarışma Programları, Tüketim Kültürü ve Kültür Emperyalizmi

in: Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları: Türkiye Medyasından Örüntüler, Dağtaş B., Dağtaş E., Editor, Ütopya, Ankara, pp.240-266, 2009

Popüler Kültür ve İkonları: İbrahim Tatlıses Örneği

in: Medya ve Popüler Kültür, Karakoç E., Editor, Literatürk, İstanbul, pp.189-214, 2009

Sinemanın Ekonomi Politiği

in: Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi, Bulut S., Editor, Ütopya, Ankara, pp.149-185, 2009

Reklamlar ve Tüketimin Ekonomi Politiği

in: Reklamcılık: Bakmak ve Görmek, Tellan D., Editor, Ütopya, Ankara, pp.130-145, 2009

Popüler Kültür ve Siyaset

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L. ; Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.155-170, 2008

2007 Yılı 1 Mayıs Etkinliklerinin Türkiye'deki Yazılı Basında Sunumu

in: Almanak 2007 Analizleri, Korkusuz Kurt S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı (Sav) Yayınları, İstanbul, pp.296-313, 2008

Kitle Kültürü / Popüler Kültür Tartışmaları

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L., Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.129-143, 2008

Kapitalizm ve Kitle İletişimi

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L., Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.7-22, 2008

Neo-Liberalizm ve Medya Politikaları

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L., Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.107-127, 2008

Frankfurt Okulu’nda ‘Kültür Endüstrileri’ ve ‘Kitle Kültürü’ Yaklaşımı

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L., Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.145-159, 2008

NATO 2004 Zirvesi Karşısında Büyük İstanbul Buluşması: NATO Karşıtı Hareketlerin Türkiye Basınındaki Sunumu

in: Türkiye'de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın, Dağtaş E., Editor, Ütopya, Ankara, pp.433-458, 2008

Sinemanın Gizli Kahramanları: Sinema Makinistleri

in: Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler - Sinema ve Tarih, Bayrakdar D., Akçalı E., Editor, Bağlam, İstanbul, pp.227-246, 2006

Bağımlılık Kuramları Çerçevesinde Küreselleşme ve İletişim

in: Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Yaylagül L., Editor, Dalbaz, Ankara, pp.265-288, 2006

Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim: Tarihsel Materyalist Bir Eleştiri Denemesi

in: Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Yaylagül L., Editor, Dalbaz, Ankara, pp.327-351, 2006

Kapitalizm, Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji

in: Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Yaylagül L., Editor, Dalbaz, Ankara, pp.289-326, 2006

1960-1970 Dönemi Türk Sinemasında Düşünce Akımları

in: Sinemada Anlatı ve Türler, Küçükkurt F.; Gürata A., Editor, Vadi, Ankara, pp.231-275, 2004

Metrics

Publication

68

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals