Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Review of the Economics and the Marketing of the pomegranate Industry in turkey

proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, China, vol.1, no.1089, pp.221

The Potential And Problems of the Ley Farming System In The High, Elevation Areas of Turkey

Introducing Ley Farming To The Mediterranean Basin, Proceedings of an International Workshop, ICARDA, Syria, vol.1, no.1, pp.1

İçel İli Örtüaltı Sebze Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Verimlilik Analizi

Akdeniz bölgesinde Tarımın Verimlilik sorunları Sempozyumu, 7-9 Kasım, Antalya, Ankara, Turkey, vol.1, no.433, pp.1

Marketing Structure Of Pomegranate in Turkey

proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, China, vol.1, no.1089, pp.205

Tarım Sektöründe Gençlerin ve Kadınların İstihdam Durumları ve Sorunları

Çukurova Bölgesinde Tarım Kesiminde İstihdam ve Sorunları Konulu Panel Bildirileri, Adana, Turkey, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

TURKEY’S FOREIGN TRADE TRENDS OF FISHERIES

WAS-EAS, AQUA 2018, Montpellier, France, 25 - 29 August 2018, pp.814

Traceability and Turkey's Regulations in Agricultural Sector in EU Process

ınternational Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, no.1, pp.1296

The Importance of Fisheries for Marketing

ınternational Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, no.1, pp.1291

Changes ın The Fish and Seafood Wholesale Markets ın The EU Process ın Turkey

Middle East& Central Asia Aquaculture 2016, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, no.1, pp.54-55

Antalya İlinde Tüketicilerin Gıda Güvenirliliği Konusundaki Tutumlarının Değerlendirilmesi

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, no.1, pp.12

Reducing Fishing Vessels from the fleet for the sustaınable fisheries ın Turkey

Middle East Aquaculture 2016, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 13 - 14 March 2016, vol.1, no.1, pp.64-65

Ornamental Fish Market in Turkey

Middle East Aquaculture 2016, Duba,, United Arab Emirates, 13 - 15 March 2016, pp.1

Ornamental Fish Market in Turkey

Middle East Aquaculture 2016, Duba,, United Arab Emirates, 13 - 15 March 2016, pp.1

ASSESSMENT OF FISHERY PRODUCTS CONSUMPTION BEHAVIOR: THE CASE OF TURKEY

5th International Symposium On Agricultural Sciences Agrores 2016, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, 29 February - 03 March 2016, pp.207 Sustainable Development

Food Safety in Turkey and european union

Aquaculture Euorope 15, Rotterdam, Netherlands, 20 - 23 October 2015, vol.1, no.1, pp.1

Functioning of Whole Fishery Sale Markets in Turkey and EU in the Context of Common Fisheries Policy

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, vol.2, no.2, pp.48 Sustainable Development

Functioning of Whole Fishery Sale Markets in Turkey and EU in The Context of Common Fisheries Policy

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, vol.2, no.2, pp.48 Sustainable Development

Balık tüketiminde gıda güvenilirliği algısı;Antalya İli Örneği

18.Ulusal su ürünleri sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.1, no.1, pp.1

Türkiye-AB Uyum İlişkilerinde Balıkçılık Faslı

II. Balıklandırma REzervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015, vol.1, no.14, pp.209-210

AB Balıkçılık politikaları ve Katma Protokoller ile Türkiye'den Beklenenler

Ekoloji sempozyumu 2015, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

Antalya İlinde Su Ürünleri Kooperatiflerinin Finansal Analizi

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015

Productivity and Efficiency Analysis of Pomegranate Production in Antalya Province of Turkey

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, China, 20 - 24 September 2013, vol.1089, pp.197-204 identifier identifier

Marketing Structure of Pomegranate in Turkey

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, China, 20 - 24 September 2013, vol.1089, pp.205-212 identifier

A Review of the Economics and the Marketing of the Pomegranate Industry in Turkey

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, China, 20 - 24 September 2013, vol.1089, pp.221-228 identifier

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model ANalizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.73-78

2014. Antalya ilinde Kültür Mantarı Üretim ekonomisi ve Katma Değer Tahmini.

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.2, no.1, pp.105-109

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, no.1, pp.73-78

The socio-economics Characteristics of Fish Consumers in Antalya

25th Internatiol Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Yeni Nesil Kooperatifler ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatiflerin Sorunlarının Analizi

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.3, no.3, pp.1266-1273

The Socio-Economics Characteristics of Fish Consumers in Antalya

25th Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 03 September 2014 - 06 September 2015, vol.1, no.1, pp.33-36 Sustainable Development

Türkiye'de Tarım Ekonomisi Araştırmalarındaki Örnekleme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

11. ulusal tarım ekonomisi kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.1, no.1, pp.785-791

The Role and Importance of Capture Fisheries in Turkey and EU

World Aquaculture Adelaide (WA14), Adelaide, Australia, 7 - 11 July 2014, pp.1

Food Security Conscience Level Of Consumers And its Factors Affecting Fish Consumption In Turkey: The Case Of Antalya

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013, vol.1, no.2, pp.101-103 Sustainable Development

Marketing Structure of Pomegranate in Turkey

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits, Taian, Shandong Province, China, 20 - 24 September 2013, pp.1-2

Productivity and Efficiency Analysis of Pomegranate Productionin Antalya Province of Turkey

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits, Taian, Shandong Province, China., China, 20 - 24 September 2013, pp.1-2

A Review of the Economics and the Marketing of the pomegranate Industry in Turkey

proceeding of the third ınternational symposium on pomegranate and minor mediterranean Fruits, Taian, China, 20 - 24 September 2013, vol.1, no.1089, pp.221-228

süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik yönetimi ve muhasebe kayıtları

uluslararası tarımsal danışmanlık sistemleri ve süt sığırcılığı yönetimi kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 March 2012, vol.1, no.1, pp.1

The Analysis of Household Fish Consumption in Antalya Province

Aquaculture Euorope 2011 The annual meeting of the European Aquaculture Society, Rhodas, Greece, 18 - 21 October 2011, vol.1, no.1, pp.1

Food Security Conscience Level of consumers and ıts Factors Affeting Fish Consumption in Turkey: The Case of Antalya

24th Internatiol Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2011, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Turkish Fisheries Sector and EU Integration

Aquaculture Europe 2010 Seafarming Today and Tomorrow, Porto, Portugal, 5 - 08 October 2010, vol.1, no.1, pp.1

An Analysis of Household Income distribution in Forestry Villages of the Province of Antalya, Turkey

GBATA, Global Business and Technology Association eleventh Annual International conference, Prague, Czech Republic, 7 - 11 July 2009, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Türkiye ve Avrupa Birliği’xxnde Kesme Çiçek Üretimi ve Pazarlama Yapısı

Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.335-346

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Kesme Çiçek Üretimi ve Pazarlama Yapısı

türkiye 8. tarım ekonomisi kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, vol.1, no.1, pp.1

Tukish Farmer Organizations Dilemma in the Fresh Produce Industry

VII. AIEA2 Congress The Role Of Cooperatives in the European Agri-food System, Bologna, Italy, 28 - 30 May 2008, vol.1, no.1, pp.1

The role of Agricultural Producer Organizations and Union in Turkish Agriculture

VII. AIEA2 Congress The Role Of Cooperatives in the European Agri-food System, Bologna, Italy, 28 - 30 May 2008, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Agricultural Cooperatives in Turkey: Current Status, Some Problems and Solutions

The Role of the Cooperatives in the European Agro-food System, The Economic Impact of Public Support to Agriculture, Bologna, Italy, 19 - 21 June 2007, pp.1

Yaş Sebze ve Meyve Üretim ve Pazarlamasında Kooperatifler ve Üretici Birlikleri

Gazi Üniversitesi KOOP-MER 2007 Ulusal Kooperatifçilik sempozyumu,,Türkiye'de Kooperatifçiliğin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2007, vol.1, no.1, pp.151-162

An Evaluation of Wholesale Market System For Fresh Fruits and Vegetables in Turkey. Antalya Metropolitan Municipality Case

International Conference on Applied Business Research, Bangkok, Thailand, 1 - 03 December 2004, vol.1, no.1, pp.1

Türkiye'de Bahçe Bitkileri Sektörünün Analizi

Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 September 2003, pp.531-534

Türkiye Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği“.

Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.2, no.3, pp.97-102

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim Ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi“.

Türkiye 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, vol.2, no.14, pp.128-134

Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi

IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 12 - 14 November 2000, pp.155-161 Sustainable Development

Türkiye’deki Tarımsal Girdi Destekleme Politikalarının Çevre Üzerine Olası Etkileri

2000 GAP-Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 October 2000, vol.1, pp.395-404

Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç Ve Gübre Kullanımının Analizi“.

4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, vol.1, no.1, pp.201-2011 Sustainable Development

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi”,

Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000, vol.1, no.2, pp.215-221

Türkiye'de İzlenen Kırsal Kalkınma Stratejilerin Değerlendirilmesi

Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, vol.2, no.1, pp.224

Türkiye'de Tarım İşletmelerinin Sermaye Durumu ve Kredi Kullanımı

Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, vol.1, no.1, pp.1

Books & Book Chapters

Marketing Structure of Pomegranate in Turkey

in: ACTA HORTİCULTURAE, Yuan,Z., Wilkins, E., Wang, D, Editor, Int Soc Horticultural Science Po Box 500 3001 Leuven 1, Crc, Crc, Ghent, Belgium, Ghent, pp.205-212, 2015

Turkish Farmer Organizations Dilemma in the Fresh Produce Industry

in: The Role of Cooperative in the European agri-food system, Fanfani, R., Maccarini,R., E.,, Editor, Fuori Harcourt Brace College Publishers, Bonania, pp.445-459, 2009

Sustainable development of Small-Scale Farmers of The Taurus Mountains of Turkey

in: Impact of the Project, O.Erkan, S.P.S.Beniwal, J.Ryan and M.Bounejmate, Editor, Integrated Natural Resource Management Technical Research Report Series,Cukurova University-Icarda, Aleppo, pp.1, 2001

Expert Reports

Elatmanın Önlenmesi

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.6, Antalya, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

120

Citation (WoS)

312

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

359

H-Index (Scopus)

5

Project

5

Thesis Advisory

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals