Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Nur Koçak ve Yue Minjun’un Yapıtlarında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek İmgesi"

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science) Dergisi, vol.-, no.27, pp.251-263, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

“Kavramsal Sanatın Öncüsü Marcel Duchamp’ın Çalışmalarında Kadın İmgesi”

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi /Journal of Social Sciences and Humanities Researches, vol.19, no.42, pp.135-147, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

“Resim Sanatında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Geleneksel Rolleriyle Erkek İmgeleri”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.:58, pp.392-398, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

BİR PROJE, BİR SERGİ; “HİTİT RİTÜELLERİ / ONE PROJECT, ONE EXIBITION; “HITTITE RITUALS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research, vol.9, no.44, pp.632-646, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

BİR PROJE, BİR SERGİ; “HİTİT RİTÜELLERİ* ONE PROJECT, ONE EXIBITION; “HITTITE RITUALS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.9, no.44, pp.632-646, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

"Yeni Gerçekçi Bakışla Çağdaş Sanat-Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Hititler ve Ritüellleri" Projesi

Türk Eskiçağlar Bilimleri Enstitüsü Haberler/Turkish Ancient Sciences Institute, vol.-/, no.42, pp.27-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çağdaş Sanatta Günlük Yaşam Nesnesi Olarak Değişen, Dönüşen Oturma Birimleri ve Sanatçılardan Örnekler.

INFAD 5. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Floransa/İtalya, Florence, Italy, 15 April 2021, pp.32

“Çağdaş Sanatta Sanat Nesnesine Dönüşen Çerçeve Olgusu.”

INFAD 5. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Floransa/İtalya, Florence, Italy, 15 April 2021, pp.30

.,“Nur Koçak ve Yue Minjun’un Yapıtlarında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek İmgesi”

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, vol.-, pp.281

“Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa”, “Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa”

”, Social Sciences and Humanities in Focus , Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.114

“ Käthe Kollwitz ve Marcel Duchamp’da Kadın İmgesi.”

I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, vol.-, pp.127-128

"Resim Sanatında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek İmgesi."

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.-

“Günümüz Sanat Eğitimi Bağlamında Güncel Sanat Dersleri ve Öğrenci Projelerinden Örnekler.”

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.343

Sultan ve Üzümler:Uluslararası Çağdaş Sanat Proje

"İmece 2009", Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 24 October 2009, pp.305-310

Resim Sanatında Kadın İmgesine Farklı Yaklaşımlar ve Sanat Yapıtlarından Örnekler

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.607

Exhibition, Art and Orthoptera (ARThoptera) : A pirate presentation to ICO2009

10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey, 21 - 25 June 2009, pp.38

Çağdaş Sanat- Kültürel Miras İlişkisi ve Antalya Örneği

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Etkinlikleri (Sempozyum), Antalya, Turkey, 5 - 10 May 2008, pp.431

Books & Book Chapters

Sanat

in: Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa, Cem Can, Abdurrahman Kilimci , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.882-896, 2016

Sanat / Alt Başlık: Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa/Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa

in: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Global Perspectives on Social Siences and Humanities, Cem Can, Abdurrahman Kilimci , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.882-896, 2016 Creative Commons License

-

in: “Käthe Kollwitz ve Marcel Duchamp’da Kadın İmgesi.”, Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları / Research on Woman in Turkey and the World, Prof.Dr. Ağrıdağ Gülseren, Editor, Çukurova Üniversitesi Basımevi: Adana ,Türkiye, Adana, pp.507-512, 2015

Other Publications