Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Heykelde Işık, Işıkta Heykel

Turansam. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.11, no.44, pp.529-536, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Toplum Düzeni Ve Kültüründe Heykel Sanatının Yeri Ve Önemi İle Kadın İmgesine Bir Bakış: Yaşamı Üreten Kadın

Turansam. Turan Stratejik Araştırma Merkezi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.9, no.36, pp.269-275, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sanat Eğitiminde Yaratıcılık Alanı Olarak Heykel Sanatı Üzerine: Toplumsal Bellek

Turansam. Turan Stratejik Araştırma Merkezi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.8, no.32, pp.36-42, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Devir Türk Sanatında Taş Balbal Heykel ve Umay Kavramı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, vol.1, pp.204-210

Sanat Ve Estetik İle Güzellik Ve Bilgi Arasındaki Bağıntı: Yaşamsal İlinti

Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu, Edirne, Turkey, 21 - 23 November 2015, vol.1, no.178, pp.330-334

Sanat İle Bilim Arasındaki Etkileşim Ve Heykel Sanatına Yansımaları

I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.1, no.1, pp.259-263

Sanat Ve Kültür Toplumu Üzerine Düş-Ün-Sel Politikalar

Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014, vol.1, pp.345-352

Sanat Eğitiminde Farklı Yaratıcılık Ve Üretim Yollarını Açan Heykel Sanatı Üzerine

ERPA Uluslararası Eğitim Kongresi 2014, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, vol.1, pp.141

Görsel Kültür Olarak Yazı Sanatı

Visualist 2012, Görsel Kültür Kongresi: İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, Dijitalleşme, İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2012, vol.1, no.1, pp.132-136

Sanatta Etkileşim Alanı Olarak Yazının Kavramsal Yeri Ve Önemi

İtalya-Türkiye Uluslararası Sanat Sempozyumu, Lecce, Italy, 21 - 23 November 2011, vol.1

Meriç Hızal'ın Heykellerine Analitik Bir Bakış

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, vol.2, pp.1188

Toplumsal Geliştirici ve Dönüştürücü Olarak Sanat, Tasarım, Teknoloji Ve Eğitim

Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün Bugün Gelecek, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, vol.1, no.1, pp.227-231