Res. Asst. HİLAL ATILGAN MOĞOL


Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Department of History of Philosophy

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

Akdeniz University, Faculty of Theology, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2017 - 2020

2017 - 2020

Postgraduate

Akdeniz University, Faculty of Theology, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2012 - 2017

2012 - 2017

Undergraduate

Akdeniz University, Faculty of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2020

2020

Postgraduate

Abdullah el-Buhârî'nin 'Mehâsinü'l-İslâm ve Şerâiu'l-İslâm' Adlı Eserinin Hikmet-i Teşrî Açısından Değerlendirilmesi

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2024

2024

İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerine Yönelik Ana Kaynaklarıyla Alevi-Bektaşi Gelenek ve Kültürünün Tanıtımı Eğitimi

Vocational Training

TÜBİTAK

2022

2022

YADEP

Vocational Training

Turkiye Diyanet Fondation Centre for İslamic Studies

2019

2019

Beden Dili Ve Diksiyon/ Liderlik/ Girişimcilik/ Topluluk Önünde Konuşma Ve Hitabet Sanatı

Education Management and Planning

Joven Academia

2019

2019

KDO Yaz 2019 Programı: İslam'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Klasik Literatür Okumaları

Education Management and Planning

Klasik Düşünce Okulu

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Books & Book Chapters

2020

2020

Şehzade Korkut’un “Davetü’n-Nefsi’t-Tâliha İle’l-A’mâli’s-Sâliha” Adlı Eserinde Ele Aldığı Başlıca Fıkıh Konuları

ATILGAN H.

in: Şehzade Korkut Kitabı, DUMAN M. - ÖGKE A., Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, Antalya, pp.141-146, 2020

Activities in Scientific Journals

2022 - 2024

2022 - 2024

JOURNAL OF ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY FACULTY OF TEOLOGY

Editor