Assoc. Prof. HALİL HADİMLİ


Faculty of Letters, Department of Geography

Department of Human and Economic Geography


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Geography, Human Geography

Email: halilhadimli@akdeniz.edu.tr
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/halilhadimli
Office: edebiyat fakültesi
Address: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Konyaaltı/Antalya

Metrics

Publication

27

Project

3

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2018

2001 - 2018

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Akseki İlçesinin Coğrafyası

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

2001

2001

Postgraduate

Hınıs Kasabası'nın Coğrafyası

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Geography

Human Geography

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Geography

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of Geography

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Küçük Menderes Havzasında Değişen Tarımsal Yapı: Tire Örneği

Hadimli H.

Internatonal Geography Symposium 3-6 Octaber 2018, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.1389 Creative Commons License

2016

2016

A New Concept in Turkish Tourism Floating Islands

BULUT İ., ARTVİNLİ E., Girgin M., HADİMLİ H., ZAMAN M., AKBULUT G., et al.

33rd International Geographical Congress, Beijing, China, 21 - 25 August 2016, pp.1140

2012

2012

Orta Asya'dan Ege Bölgesi'ne Uzanan Bir Kültür: Tire'de (İzmir) Suntan Nevruz

Hadimli H., Zaman M., Birinci S.

10. uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferopol, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, pp.951-958 Creative Commons License

2012

2012

Anadolu'da Yaylacılık Kültürü

Zaman M., Birinci S., Hadimli H.

10. uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferopol, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, pp.27-38 Creative Commons License

2012

2012

Bayburt İlinde İç Göçün Yaş Grupları Bakımından Analizi (1990-2010)

Birinci S., Zaman M., Hadimli H.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ I. ULUSAL COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.61-72 Creative Commons License

2011

2011

Küçük Menderes Ovasında Tarımın Yapısal Değişiklikleri ve Çevresel Etkiler

Hadimli H.

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011, pp.257-266 Creative Commons License

2008

2008

Karasu Irmağı (Fırat) Yukarı Havza Kesiminde Doğal Afetler ve Yerleşmeler

Polat S., Hadimli H.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.293 Creative Commons License

2008

2008

Karstik alanlarda Arazi Kullanımı Sorunları ve Planlaması.

Hadimli H., Bulut İ.

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 2 - 05 October 2008, pp.39-48 Creative Commons License Sustainable Development

2005

2005

Hölenk Çayı Havzasında Termal Kaynaklar ve Travertenler

Polat S., Erşen A., Hadimli H.

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 October 2005, pp.10-18 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

Rekreasyon Alanlarının Konut Gelişimine Etkisi: Göksu Parkı Örneği

ÖZDEMİR H. M., HADİMLİ H.

in: Coğrafyada Güncel Araştırmalar 1, Siyavuş, Ahmet Emrah, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.85-100, 2023

2019

2019

TÜTÜN YASALARININ TİRE (İZMİR) TÜTÜN TARIMINA ETKİLERİ

Hadimli H.

in: BEŞERİ VE İKTİSADİ KONULARA COĞRAFİ BİR BAKIŞ, Zeki Boyraz, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.63-80, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR, DEĞİŞİME DİRENEN “YAPILAR”: ANADOLU’NUN AMBARLARI

Hadimli H.

in: İnsan ve Medeniyet Araştırmaları 2019, Mustafa USLU,Sabahattin Çiftçi,Coşkun Arslan,Erdal hamarta, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.394-402, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2010

2010

Erzurum Coğrafyasına Farklı Bir Bakış

Hadimli H.

in: Geçmişten Geleceğe Armağan Arkeolojik, Kültürel ve Estetik Yansımalar, IŞIKLI M,MUTLUGÜN E,ARTU M, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, pp.14-21, 2010 Creative Commons License