Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Baskent University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim Organizasyon Doktora Programı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi/İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2006 Undergraduate Minor

  Baskent University, Faculty Of Commercıal Scıences, Muhasebe Ve Finansal Yönetim, Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate

  Baskent University, Faculty Of Commercıal Scıences, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Kadınların Kariyer Gelişimlerinde Sosyal Sermaye Edinme Biçimleri: Bağımsız Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Yönetim Organizasyon Doktora Programı

 • 2010 Postgraduate

  Bilgi İşçilerinin İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ve Bir Kamu Kurumunda Çalışan Bilgi İşçileri Üzerinde Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Tezi,

  Gazi University, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi/İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English