Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - Continues Akdeniz Sanat Dergisi

  Assistant Editor

Artistic Activity

 • September 2019 2. SAS Sanat Akademisyenleri Sergisi

 • September 2019 Sanat Akademisyenleri Sergisi

 • October 2018 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay

 • April 2018 Innovation and Global Issues in Social Sciences III Karma Sergi

 • April 2018 Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Jürili Karma Sergi

 • April 2018 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS)

 • April 2018 İki Ülke İçin Bir Kalp konulu Uluslararası Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali

 • November 2016 25 Kasım "Şiddete Dur De" Karma Sergi

 • June 2016 Akdenizin Renkleri 2, 19. Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali

 • June 2016 “Akdeniz’in Renkleri 2” Uluslararası Katılımlı Karma Sergi

 • May 2016 1.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi

 • May 2016 Yeni Gerçekçi Bakışla Çağdaş Sanat-Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Hititler ve Ritüelleri

 • March 2016 Empati 8 Mart Kadınlar Günü Sergisi

 • March 2016 Empati Engelli veya Engelli Annesi Olmak Uluslararası Karma Sergi

 • January 2016 Yakın Sanat Karma Sergisi

 • January 2016 Yakın Sanat Jürili Karma Sergi