Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.35, pp.162-183, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Muhafazakâr Tüketicilerin Helal Turizme Bakışı

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), vol.5, no.12, pp.260-280, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketim Toplumunda Muhafazakâr Tüketiciye Bir Bakış

II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.771

Books & Book Chapters

Türkiye'de Deneyimsel Pazarlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

in: Turizm Sektöründe Güncel Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Seval ERGÜN,Arş. Gör. Dr. Cemal Ersin SİLİK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.53-65, 2021

Pazarlamada Güncel Bir Yaklaşım: Fenomen Pazarlama

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Atay, E. S., Boz, H., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.225-245, 2018