Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketim Toplumunda Muhafazakâr Tüketiciye Bir Bakış

II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.771

Books & Book Chapters

Sağlık Turizmi Pazarlaması Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Fatih Uslu,Hüseyin boz, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.139-150, 2022

Türkiye'de Deneyimsel Pazarlama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması

in: Turizm Sektöründe Güncel Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Seval ERGÜN,Arş. Gör. Dr. Cemal Ersin SİLİK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.53-65, 2021

Pazarlamada Güncel Bir Yaklaşım: Fenomen Pazarlama

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Atay, E. S., Boz, H., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.225-245, 2018

Metrics

Publication

7