Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2016 Doctorate

  Necmettin Erbakan Ünv.

  Doktora Tez Savunması

 • November 2014 Appointment Academic Staff

  Akdeniz Üniversitesi GSF

  Yardımcı Doçent Ataması Bilim/Sanat Jüri Üyeliği

 • June 2013 Post Graduate

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunması

 • June 2013 Post Graduate

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunması

 • May 2013 Doctoral Examination

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Dev.Kons.

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • December 2012 Academic Staff Examination

  Akdeniz Üniversitesi GSE

  Araştırma Görevlisi Sınavı

 • November 2012 Doctoral Examination

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.

  Yeterlik Sınavı

 • May 2009 Academic Staff Examination

  Akdeniz Üniversitesi GSF Müzik Bölümü

  Arş.Gör. Alım Sınavı

 • March 2007 Doctorate

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Doktora Tez Savunması

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2019 - Continues Etnomüzikoloji Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • September 2018 Project Supported by Higher Education Institutions

 • July 2018 ENAD-Journal of Qualitative Research in Education

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Yedi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2017 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2017 Project Supported by Higher Education Institutions

 • July 2017 TUBITAK Project

 • June 2017 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2017 TUBITAK Project

 • July 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2016 Kastamonu Egitim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2015 International Online Journal of Educational Sciences-IOJES

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2014 Egitimde Nitel Arastırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2014 International Online Journal of Educational Sciences-IOJES

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2013 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2011 TUBITAK Project

 • June 2011 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2010 Türkiye Sosyal Araştrımalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2012 - 2013 ANSİAD Sanat Otobüsü

  Scientific Consultancy

  Akdeniz University, Faculty Of Fine Arts, Müzik, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2014 - 2017 Güzel Sanatlar Enstitüsü Uzmanlar Grubu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2013 - 2016 GSF Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Çalışma Komisyonu

  .

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri Yazım ve Basım Yönergesi Çalışma Komisyonu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2013 - 2014 Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Kurulu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2011 - 2014 Güzel Sanatlar Enstitüsü Uzmanlar Grubu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2012 - 2013 Meslek Danışma Çalışma Grubu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2010 - 2013 Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Çalışma Komisyonu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2009 - 2012 GSF ARTESNET Çalışma Grubu Üyeliği

  .

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2009 - 2012 Güzel Sanatlar Enstitüsü Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği

  .

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2008 - 2012 ARTESNET Çalışma Grubu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2008 - 2009 Güzel Sanatlar Fakültesi Yayın Alt Kurulu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2007 - 2008 Güzel Sanatlar Fakültesi Uzmanlar Grubu

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

Artistic Activity

 • March 2018 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Bireysel Değerlendirme Kriterleri Belirleme Çalıştayı Üyeliği

 • January 2018 Müzikte Entropi

 • December 2017 Müzik Alanında Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri,Müzik Alanı Proje Örnekleri

 • October 2017 Batı Soundunda Bir Doğulu Nefes: Hiatus

 • April 2017 Müziği Tanımlamak: Felsefeden Bir Bakış

 • April 2007 Yurtiçi Karma Konser Piyano Eşliği-Ulusal Egemenlik Konseri

 • October 2006 Karma Konser Piyano Eşliği-Öğretmenler Günü Konseri

 • December 2004 Tam Konser Piyano Eşliği-Şadan Güvenir (Soprano) Şan Dinletisi

 • November 2003 Tam Konser Piyano Eşliği-Aysun Tonya (soprano) & Serkan Turan (tenor), Şan Dinletisi,

 • April 2003 Piyano Resitali

 • May 2002 Tam Konser Piyano Eşliği- Neslihan Çizmeci (Flüt), Perihan Erken (Flüt) &Nur Özkan (Flüt)

 • May 2002 Tam Konser Piyano Eşliği-Berna Özkut (soprano), Şan Dinletisi

 • March 2002 Karma Konser Piyano Eşliği-Viyola Piyano Dinletisi, Sabahat Burak (viyola) & Elif Tekin (piyano)

 • April 1999 Tam Konser Piyano Eşliği-Özlem Yörükoğlu (soprano), Şan Dinletisi

 • April 1997 Yurtiçi Karma Piyano Konseri

 • July 1996 Karma Konser Piyano Eşliği-Sena Sirel (keman), Kamil Civan (keman)

 • June 1996 Tam Konser Piyano Eşliği-Ömer Mumcu (keman), Kamil Civan (keman) & F.Sena Sirel (keman)

 • May 1996 Tam Konser Piyano Eşliği-Evrim Karakul (soprano), Şan Resitali

 • January 1996 Yurtiçi Karma Konserde Piyano Eşliği-"Buca Eğitim'den Müzikli Bir Gece"

 • May 1995 Yurtiçi Karma Konserde Piyano Eşliği-"Gençlik Orkestrası" Bursa Dinletisi

 • December 1993 Yurtiçi Karma Konser