Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Associate Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Fine Arts, Müzik

 • 2005 - 2012 Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty Of Fine Arts, Müzik

Managerial Experience

 • 2009 - Continues Farabi Program Institutional Coordinator

  Akdeniz University, Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik Bölümü

 • 2006 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Akdeniz University, Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik Bölümü

 • 2005 - 2017 Deputy Head of Department

  Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Müzik

 • 2012 - 2016 Farabi Program Institutional Coordinator

  Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Müzik

 • 2007 - 2008 Vice Dean

  Akdeniz University, Faculty of Fine Arts

Courses

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez II

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık III

 • Undergraduate Armoni II

 • Doctorate Doktora Çalgı I

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi IV

 • Doctorate Müzikte Dil ve Metinlerarasılık II

 • Doctorate Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri II

 • Undergraduate Müzikolojiye Giriş, Kuram ve Yaklaşımlar I

 • Undergraduate Müzik ve Felsefe

 • Undergraduate Müzik Eleştirisi

 • Undergraduate Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II

 • Doctorate Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri I

 • Doctorate Doktora Uzmanlık Alan Dersi II

 • Doctorate Doktora Danışmanlık II

 • Doctorate Müzikte Dil ve Metinlerarasılık I

 • Doctorate Doktora Çalgı II

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Postgraduate Müzik Felsefesi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık IV

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez I

 • Undergraduate Armoni I

 • Undergraduate Müzikolojiye Giriş, Kuram ve Yaklaşımlar II

 • Undergraduate Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I

 • Postgraduate Alanyazın Tarama

 • Undergraduate Seçmeli Ders (Müzik ve Psikoloji)

 • Undergraduate Seçmeli Ders (Popüler Müzik Tarihi)

 • Postgraduate Müzik Biliminde Alan Araştırmaları

 • Postgraduate Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III

 • Undergraduate Müzik Teorisi Yaratma I

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi III

 • Postgraduate Danışmanlık III

 • Undergraduate Müziksel İşitme-Okuma I

 • Postgraduate Müziksel Eğitiminde Alanyazın Tarama

 • Undergraduate Müzik Teorisi I

 • Undergraduate Popüler Müzik Çalışmaları

 • Undergraduate Alanyazın Tarama Teknikleri I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi II

 • Undergraduate Temel Müzik Egitimi I

 • Postgraduate Müziksel Gelişim ve Öğrenme I

 • Undergraduate Müzik Eğitimi II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Düşünce Tarihi ve Müzik

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı II

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Postgraduate Müzik Teorisi I

 • Postgraduate Danışmanlık IV

 • Undergraduate Uzmanlık Alan Dersi III

 • Undergraduate Müzik Eğitimi I

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Müzik Teorisi II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi IV

 • Postgraduate Müzik Felsefesi

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Danışmanlık III

 • Postgraduate Danışmanlık II

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Temel Müzik Eğitimi II

 • Postgraduate Tez II

 • Postgraduate Müziksel Gelişim ve Öğrenme II

 • Undergraduate Müzik Teorisi- Yaratma II

 • Undergraduate Müziksel İşitme-Okuma II

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Postgraduate Tez II

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı I

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Asıl Dala Giriş II

 • Undergraduate Temel Müzik Eğitimi II

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Popüler Müzik Çalışmaları

 • Undergraduate Ana Çalgı II

 • Undergraduate Düşünce Tarihi ve Müzik

 • Undergraduate Müzik Teorisi-Yaratma II

 • Undergraduate Ana Çalgı I

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Asıl Dala Giriş I

 • Undergraduate Yardımcı Çalgı II

 • Undergraduate Erken Çocukluk Döneminde Orff Eğitimi

 • Undergraduate Müzik Teorisi-Yaratma I

 • Undergraduate Müzik Teorisi II

 • Undergraduate Müziksel İşitme-Okuma II

 • Postgraduate Müziksel Gelişim ve Öğrenme

 • Undergraduate Asıl Dala Giriş II

 • Undergraduate Alanyazın Tarama Teknikleri I

 • Postgraduate Popüler Müzik Çalışmaları

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemi

 • Undergraduate Piyano II

 • Undergraduate Piyano I

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Müzik Bilimine Giriş II

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Bilimsel Arastırma Yöntemi

 • Postgraduate Danışmanlık

 • Undergraduate Müzik Bilimine Giriş I