Assoc. Prof. FULYA ÖZKAN


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations

Department of Political History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, Political/Diplamatic History

Email: fulyaozkan@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4400 Extension: 6426
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/fulyaozkan
Office: İİBF C Blok
Address: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü C-Blok, Antalya, Türkiye

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

10

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

State University of New York at Binghamton, Tarih Bölümü, Modern Orta Doğu Tarihi, United States Of America

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Bogazici University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

A Road in Rebellion, A History on the Move: The Social History of the Trabzon-Bayezid Road and the Formation of the Modern State in the Late Ottoman World

State University of New York at Binghamton, Tarih Bölümü, Orta Doğu Tarihi

2004

2004

Postgraduate

A Discourse about Normalization or Fantasy and Its Reflections on Everyday Life: A Cultural-Historical Analysis of Two Popular Culture Magazines of the 1950s, Bütün Dünya and Hafta

Bogazici University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

A1 Beginner

A1 Beginner

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Science

International Relations

Political/Diplamatic History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations

2012 - 2013

2012 - 2013

Lecturer PhD

Isik University, Faculty Of Arts And Scıences, İnsan Ve Toplum Bilimleri Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Instructor

State University of New York at Binghamton, Tarih Bölümü, Tarih Bölümü

2005 - 2006

2005 - 2006

Research Assistant

Bahcesehir University, İibf, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Research Assistant

Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Akdeniz University, İibf, Uluslararası İlişkiler

Non Academic Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

Editör Yardımcısı

Maya Kitap

2011 - 2012

2011 - 2012

Çift Diploma Programı Danışmanı

New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton

Courses

Doctorate

Doctorate

Türkiye'de Toplumsal Hareketler ve Uluslararası Politika

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce I

Doctorate

Doctorate

Orta Doğu'da Siyasi Düşünce ve Toplumsal Değişim

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce II

Undergraduate

Undergraduate

Türk-Yunan İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Orta Doğu'da Siyaset ve Güvenlik

Undergraduate

Undergraduate

Bölgesel Politikalar: Orta Doğu

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce II

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce I

Undergraduate

Undergraduate

Bölgesel Politikalar: Orta Doğu

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dış Politikasında Orta Doğu

Undergraduate

Undergraduate

Türk-Yunan İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Political History

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dış Politikasında Orta Doğu

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem

Undergraduate

Undergraduate

Regional Politics: The Midle East

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İngilizce Okuma Konuşma

Postgraduate

Postgraduate

Orta Doğu'da Siyaset ve Güvenlik

Undergraduate

Undergraduate

İş Hayatı İçin İngilizce

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih II

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih II

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih I

Undergraduate

Undergraduate

İş Hayatı İçin İngilizce

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Tarih I

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş Siyasal Sistemler

Undergraduate

Undergraduate

İngilizce Okuma Konuşma

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Tarihsel Süreç Bağlamında Doğu Akdeniz’deki Güç Mücadelesi: Dinamik Bir Siyaset ve Değişen Güç Dengeleri

Özkan F.

KTÜ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.167-168

2020

2020

Orta Doğu Bölgesel Politikasındaki Modern Devlet Sisteminde Din Kavramının Yeri

Özkan F.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü V. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 16 November 2020, pp.46-47

2017

2017

The Rise Of Interdisiplinary Approaches In The Social Sciences During The Twentieth Century

ÖZKAN F.

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, Belgrad, Montenegro, 10 - 14 May 2017, vol.18, no.1, pp.375-381

Books & Book Chapters

2019

2019

1945-2010 Yılları Arasında Irak’ta Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye-ABD İlişkilerine Etkileri

ÖZKAN F.

in: Türk-Amerikan İlişkileri, Demir S., Eminoğlu A., Editor, Barış Kitap, İstanbul, pp.467-491, 2019

2017

2017

Türkiye’nin Ortadoğu Dış Politikası

ÖZKAN F.

in: Türk Dış Politikası: Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler, Demir S., Gürson P., Eminoğlu A., Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.481-517, 2017

2016

2016

Unification of the Market, Fragmentation of the People: Famine and Migration on the Trabzon-Bayezid Road in the Late Ottoman Empire

ÖZKAN F.

in: History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D. C., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.217-245, 2016

2016

2016

Tarihsel Perspektiften 21. Yüzyıl Orta Doğusu’nu Anlamak

ÖZKAN F.

in: 21. Yüzyılda Orta Doğu: Bölgesel Politikalar, Uluslararası Sorunlar, Küresel Aktörler, İzol R., Öztürk T. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-46, 2016

2016

2016

The Role of the Trabzon-Erzurum-Bayezid Road in Regional Politics and Ottoman Diplomacy, 1850s-1910s

ÖZKAN F.

in: The Ottoman East in the Nineteenth Century: Societies, Identities and Politics, Sipahi A., Cora Y. T., Derderian D., Editor, I.B. I.B.Tauris, New York, pp.19-41, 2016

2007

2007

İsmail Bilen (Laz İsmail)

ÖZKAN F., Gürel B.

in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, Murat Gültekingil, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.294-309, 2007

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Akdeniz İİBF Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

January 2024

January 2024

ILEF DERGISI

Journal Indexed in ESCI

October 2023

October 2023

INTERNATIONAL RELATIONS

Journal Indexed in SSCI

July 2023

July 2023

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2023

February 2023

MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE

National Scientific Refreed Journal

November 2022

November 2022

Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2022

August 2022

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Uluslararası İlişkiler

Journal Indexed in SSCI

February 2021

February 2021

Akdeniz İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

Diplomasi ve Strateji Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

Akdeniz İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (ILEF)

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)

National Scientific Refreed Journal

September 2017

September 2017

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Journal of Ottoman and Turkish Studies Association

Other Indexed Journal

October 2016

October 2016

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2014

September 2014

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) İletişim Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2014

August 2014

Journal of Women's History

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2021 - 04 September 2021

01 September 2021 - 04 September 2021

KTÜ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 December 2020 - 01 December 2020

01 December 2020 - 01 December 2020

Manchester University and Chile Pontificia University Workshop on New Approaches to the History of Soft Power in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Attendee

-Chile

01 November 2020 - 01 November 2020

01 November 2020 - 01 November 2020

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü V. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi

Attendee

-Turkey

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

Aladdin Keykubat Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi II. Uluslararası İlişkiler Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

International Conference on Economics,Business Management and Social Sciences

Invited Speaker

Belgrade-Serbia

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

World History Association Conference 2013

Attendee

Minneapolis-United States Of America

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

Zentrum Moderner Orient, International Workshop: Roads as Routes to Modernity

Attendee

Berlin-Germany

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

Middle East Studies Association Annual Meeting 2011

Attendee

Washington D.C.-United States Of America

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Where is Early Modern Europe? The Ottoman Empire and the Construction of a Bounded Tradition, Lund University

Invited Speaker

-Sweden

01 July 2011 - 01 July 2011

01 July 2011 - 01 July 2011

12th International Congress of Ottoman Social and Economic History

Attendee

Retz-Austria

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Middle East Studies Association Annual Meeting 2010

Attendee

San Diego-United States Of America

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

3rd World Congress of Middle Eastern Studies

Attendee

Barcelona-Spain

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

Chicago University, 25th Annual Middle East History and Theory Conference

Attendee

Chicago-United States Of America

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

McGill University English Association 16th Annual Conference; A Measure of Place: Space in Text and Context

Attendee

Montreal-Canada

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

York University, 14th Annual New Frontiers Conference

Attendee

Toronto-Canada

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations 4th Annual Symposium

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

11th International Congress of Social and Economic History of Turkey

Attendee

Ankara-Turkey

01 January 2004 - 01 January 2004

01 January 2004 - 01 January 2004

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Osmanlı-Türkiye Kültür Tarihi Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Toplum, Tarih ve Devlet Kuramı Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2011 - 2011

2011 - 2011

Joan Dubofsky Araştırma Bursu

University

2010 - 2010

2010 - 2010

Langstaff Araştırma Bursu

University

2008 - 2009

2008 - 2009

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Bursu

University

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

February-2020

February 2020

Doctorate

Yugoslavya'nın Dağılmasından Günümüze Kadar Türkiye-Karadağ İlişkileri - Akdeniz Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Selçuklu Dönemi Türk Devlet Yapısı ve Yönetim Anlayışını Etkileyen Etkenler ve Değerlendirmesi - Akdeniz Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Lübnan İdari Yapısında Osmanlı ve Fransa Etkisi: Cebel-i Lübnan Örneği Üzerine Bir İnceleme - Akdeniz Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

1979 İslam Devrimi Sonrasında İran’da Türk Milliyetçiliği Hareketleri - Akdeniz Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

İRAN İSLAM DEVRİMİ VE DEĞİŞEN İRAN DIŞ POLİTİKASI - Akdeniz Üniversitesi

June-2017

June 2017

Doctorate

Dürzîlerin Ortadoğu Siyasetindeki Rolü - Akdeniz Üniversitesi

June-2017

June 2017

Post Graduate

Doğan Avcıoğlu'nun Tarihçilik Anlayışı - Akdeniz Üniversitesi

January-2014

January 2014

Post Graduate

Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Mısır Ayaklanması ve Stratejik Çatışma Analizi - Akdeniz Üniversitesi

January-2014

January 2014

Doctorate

1990-2014 Dönemi Kürt Siyasal Hareketinin Söyleminin Dönüşümü - Akdeniz Üniversitesi