Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Asymmetric Information Problem in Financing of Higher Education:Proposal for Banking System

11th International Conference on New Business Practices for Growth, Competitiveness and Innovation, Gwalior, India, 28 December 2019 - 29 January 2020, pp.162-163

Education Industry in Credit Allocation: Public Bank-Private/Foreign Bank Model Suggestion

1st International Conference on Social Sciences and Arts, Kuala Lumpur, Malaysia, 17 - 18 October 2019, pp.54

Risk-Based Auditing Practices in The Banking Sector

7 th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations, Uşak, Turkey, 11 - 13 April 2019, vol.--

Kobi’lerin Ekonomik Büyümeye Katkilari Ve Türk Bankacilik Sektöründe Kobi’lere Sağlanan Finansman Olanakları

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.-, pp.37

Bankacılık Sektöründe Yeni Pazarlama Stratejileri

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.40-47

Bankacilik Sektöründe Organizasyon Yapisi Ve İşleyişi, Banka Örneklerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu”, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.-, pp.424

Banka Birleşmeleri ve Devirlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19 20 Mayıs 2017 Alanya, ALANYA/ANTALYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1233-1243

Ticari Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir İnceleme

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.319 Sustainable Development

Azerbaycan Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi ve Güncel Gelişmeler

IV ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.303-310

Books & Book Chapters

Türkiye’deki Sürdürülebilirlik Fonları Üzerine Bir İnceleme

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE İLERİ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR 2, Doç. Dr. Halim AKBULUT,Doç. Dr. Rıfat IŞIK, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.355-374, 2023

Bankacılık Sektöründe Bankasürans’ın Artan Önemi

in: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Doç.Dr. Mehmet Ozan Cinel, Editor, Platanus Yayın Grubu, Ankara, pp.5-14, 2023

Konut Kredi Faizleri ve Çeşitli Parasal Göstergelerin Büyümeye Etkisi

in: Güncel Ekonomik Tartışmalar, Doç. Dr. Ahmet Arif EREN,Doç. Dr. Ali Eren ALPER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.125-137, 2022

Makro Değişkenler Kullanılarak Banka Kârlılığının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmin Edilmesi

in: Disiplinlerarası Güncel Çalışmalar, Öztürk S., Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.203-235, 2021

Yeşil Bankacılığın Teorik Çerçevesi Perspektifinde Türk Bankacılık Sisteminde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Bir Finansal Araç Yeşil Krediler

in: Güncel Değerlendirmelerle BANKACILIK DÜNYASINDAN SEÇMELER, Yetiz F., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-33, 2021

Bankacılık Alanında Dijital Teknoloji Kullanımı: Bankacılığın Bugünü ve Yarını

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü Ve Yarını, Karabulut Ş., Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.329-351, 2021

Kurumsal Finans Kapsamında Davranışsal Finans

in: DAVRANIŞSAL FİNANS Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, Buğan, M.F., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-175, 2020

Financial Supports Provided to SMEs within the Context of the European Union’s Budget

in: Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, Yılmaz Bayar, Editor, Igı Global Publications, Hershey Pa, pp.309-323, 2020 Sustainable Development

Bankacılık Sektöründe Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetim Politikaları

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.19-33, 2020

The Impacts of Banking Sector on Economic Growth within the Context of Globalization

in: Development Growth: Economic Impacts of Globalization, Farhang Morady, Hakan Kapucu, Ömer Yalçınkaya, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.165-182, 2017

Metrics

Publication

43

Thesis Advisory

4

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals