Res. Asst. ESRA ÇELİK


Department of Nursing, Department of Nursing

Department of Psychiatric Nursing

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Doctorate

Akdeniz University, Department Of Nursing, Department Of Nursing, Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Undergraduate

Koc University, Academy Of Nursery, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

2021

2021

Postgraduate

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Alan Bireylerin Duygusal Farkındalık ve Öz Kontrol Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi Sustainable Development

Akdeniz University, Department of Nursing, Psikiyatri Hemşireliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri

Health&Medicine

AKÜNSEM

2018

2018

Affetme Eğitimi

Health&Medicine

Hemşirelik

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Lisans Program İçeriklerinde Psikososyal Bakımı Kapsayan Derslerin İncelenmesi

ÇELİK E., KESER İ., NEHİR S., YILDIRIM S.

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023, pp.1783-1788

2023

2023

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAM İÇERİKLERİNDE PSİKOSOSYAL BAKIMI KAPSAYAN DERSLERİN İNCELENMESİ

Çelik E., Keser İ., Nehir S., Yıldırım S.

7.ULUSLARARASI 11. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023, pp.1807-1812

2022

2022

Examining the Relationship Between Nurses' Self-Compassion Levels and Care Behaviors

Özparlak A., Karakaya D., Uçan H., Çelik E.

7. International 18. National Nursing Congress, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.159

2021

2021

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Duygusal Farkındalık ve Özkontrol Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Çelik E., Karakaya D.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 23 October 2021, pp.551-553

2018

2018

İYİLEŞME SÜRECİNİN ORTAĞI OLARAK HEMŞİRELER VE DUYGUSAL ZEKÂ

Çelik E., HALLAÇ S.

IX. ULUSAL V. ULUSLARARASI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 23 November 2018, pp.2184-2187

2018

2018

YATAN HASTALARDA MANDALA UYGULAMASI

ATALAY M., Kaplan Ekinci Ş., Kurşun M., Çelik E., Çinkılıç D., Onaran M., et al.

IX. ULUSAL V. ULUSLARARASI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 23 November 2018, pp.232-236


Congress and Symposium Activities

20 October 2021 - 23 October 2021

20 October 2021 - 23 October 2021

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Kasım 2018

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Toplum Ruh Sağlığı Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2012 - 2016

2012 - 2016

Koç Üniversitesi Öğrenim Bursu

University