Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Institute of Educational Sciences, Özel Eğitim, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Eğitim, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Zihin Engellilerin Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Aile Merkezli Eğitim Modeli ile Çoklu Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ailelerin Güçlendirilmesi Sürecinin İncelenmesi

  Ankara University, Institute of Educational Sciences, Özel Eğitim

 • 2011 Postgraduate

  İlköğretimde Birden Fazla Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Etkili Kaynaştırılması ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim