Publications & Works

Books & Book Chapters

Reeskont İşlemlerinin TMS ve VUK açısından Karşılaştırılması, Ertelenmiş Vergiler Üzerindeki Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Atay Efilti S., Boz H., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-24, 2018

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

in: Şirketler Muhasebesi, Yıldıztekin İ., Demirkan Ş., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.93-140, 2015