Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Doctorate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Spor Yöneticiliği, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Ankara University, Institute of Educational Sciences, Halk Eğitimi, Turkey

 • 1993 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Elektronik Ve Otomasyon Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Beden eğitimi öğretmenlerinin işe yabacılaşma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği

 • 2004 Postgraduate

  Farklı sosyo ekonomik düzeylerde bulunan orta öğretim öğrencilerinin spora ilgileri Sustainable Development

  Ankara University, Institute of Educational Sciences, Halk Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English