Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antalya Türkülerinin Edebi Analizi

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.550-555

Burdur Halk Danslarında Söz Unsuru

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.225-231

TRT ERZURUM RADYOSU TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSUNUN KURULMASINDA HULUSİ SEVEN VE MUZAFFER SARISÖZEN’İN ROLÜ

International 5thEuropean Conference on Science, Art Culture (ECSAC’xx2019 – Ankara), Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2019, pp.250-255

Türk Halk Müziğinde Sümmani Tavrı

Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 October 2019, pp.10-12

GELENEKTEN GELECEĞE TEKE YÖRESİ HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.38-43

Gelenekten Geleceğe Teke Yöresi Halk Müziği Kültürü

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI : MESELELER VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.38-43

Antalya Türkülerinde Tür, Makam ve Ritim Özellikleri

ECSAC 3. EUROPEAN CONFERANCE ON SCİENCE, ART AND CULTURE, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 13 - 14 October 2018, pp.7-16

Antalya Türkülerinde Tür, Makam ve Ritim Özellikleri

ECSAC Science, Art and Culture, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.5-12

Gelenekten Geleceğe Türk Halk Müziğine Hizmet Edenler

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.10-11

Erzurum Yöresine Ait ‘Başbar’ Oyununun Yapısal Özgünlüğü Üzerine Bir İnceleme

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ, TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2017, vol.89, pp.173-190

Erzurum Men s Bars in Turkish Folk Dances

HumanitiesAnd Social Sciences Conference, 22 - 25 September 2016

Raci Alkır s Turkish Folk Music

AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19 - 22 May 2016

Türk Dünyasındaki Müzikal Etkileşim Erzurum İli Örneği

Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü Uluslararası Müzik Sempozyumu, Kars, Turkey, 9 - 11 June 2014, pp.64-73

Piyano Akordu İçin Yazılmış Bilgisayar Programlarının İncelenmesi

X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 25 - 27 April 2012, pp.332-341

Eğitim Fakülteleri Bünyesinde Verilen Müzik Dersleri

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.184-190

Almanya Azerbaycan ve Türkiye de Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitimi

Music and Music Education Within The Context of Socio-Cultural Changes, Proceedings of The 18th EAS Congress, Bolu, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.474-484

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

29

Project

1

Thesis Advisory

14

Open Access

1